1. Thông tin chung

Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) quản lý trong thời gian từ 2020 – 2022. UBND tỉnh Nghệ An cho phép Viện CISDOMA phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý NN tỉnh Nghệ An và UBND huyện Quế Phong trong việc thực hiện Dự án trên địa bàn huyện Quế Phong (Văn bản số 3629/UBND-VX ngày 11 tháng 6 năm 2020). UBND huyện Quế Phong đã giao cho Phòng Tư pháp làm đầu mối phối hợp với Viện CISDOMA và Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nghệ An trong việc triển khai dự án (Văn bản số 1130 UBND-VP ngày 03 tháng 8 năm 2020).

Mục tiêu của dự án là quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Quế Phong được đảm bảo công bằng khi có nhận thức đầy đủ và dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí được cải thiện. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ sẽ nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ trong quyền sử dụng đất, kỹ năng truyền thông, tư vấn cho đội ngũ cán bộ chức năng các cấp, trên cơ sở đó các đội ngũ này sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở các địa phương.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tuyển 02 chuyên gia tư vấn hướng dẫn tổ chức cuộc thi xây dựng video clip tiểu phẩm truyền thông pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất với sự tham gia của các cán bộ chức năng 4 xã: Tri Lễ, Cắm Muộn, Đồng Văn, Thông Thụ của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An với thông tin như sau:

 1. Mục đích của hoạt động

Hoạt động này nhằm xây dựng và lựa chọn được các video clip tiểu phẩm truyền thông pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất để sử dụng trong các sự kiện truyền thông pháp luật luật liên quan đến quyền sử dụng đất tại thôn bản và upload trên fanpage của dự án.

 1. Đối tượng tham gia

Dự kiến có khoảng 30 đại biểu tham gia, cụ thể như sau:

Cấp xã: Cán bộ có chức năng và nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật và tham mưu cho công tác quản lý đất đai của 4 xã Tri Lễ, Cắm Muộn, Đồng Văn, Thông Thụ bao gồm: Công chức Địa chính, Công chức Tư pháp, Công chức văn hóa xã hội, Cán bộ hội Phụ nữ, Cán bộ Đoàn thanh niên, Cán bộ Hội nông dân (mỗi xã 6 người = 24 người).

Cấp huyện: Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên&Môi trường, Phòng Văn hóa, Hội Phụ nữ huyện, Đoàn thanh niên, Hội nông dân (mỗi đơn vị 1 người)

 1. Thời gian và địa điểm
 • Thời gian: Trong 2 ngày, 29-30 tháng 3 năm 2022
 • Địa điểm: huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
 1. Nội dung hoạt động
 • Hướng dẫn xây dựng kịch bản tiểu phẩm truyền thông về pháp luật luật liên quan đến quyền sử dụng đất;
 • Hướng dẫn tập luyện tiểu phẩm truyền thông;
 • Thao diễn các tiểu phẩm truyền thông;
 • Quay và biên tập video clip các tiểu phẩm truyền thông;
 • Đánh giá, xếp hạng videoclip các tiểu phẩm truyền thông (Bởi đại diện chuyên gia tư vấn Trung tâm TGPL tỉnh Nghệ An và Phòng Tư pháp huyện Quế Phong)
 1. Yêu cầu với nhóm chuyên gia tư vấn

6.1. Với 01 chuyên gia hướng dẫn việc xây dựng và luyện tập các tiểu phẩm

 • Có bằng sau đại học về lĩnh vực báo chí truyền thông;
 • Có kinh nghiệm viết báo, tạp chí, kịch bản truyền thông;
 • Có kinh nghiệm hướng dẫn xây dựng các kịch bản truyền thông ;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các cán bộ chức năng địa phương;
 • Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất là một lợi thế;
 • Công tác trong cơ quan báo chí, trường đào tạo về báo chí là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.

6.2. Với 01 chuyên gia quay video clip và biên tập video clip

 • Có bằng Đại học về lĩnh vực báo chí truyền thông;
 • Có kinh nghiệm quay videoclip truyền thông;
 • Có kinh nghiệm biên tập videoclip truyền thông;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các cán bộ chức năng địa phương;
 • Có hiểu biết về các quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất là một lợi thế;
 • Công tác trong cơ quan báo chí, trường đào tạo về báo chí là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.  
 1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Đề xuất cách thức triển khai hoạt động và mức phí chuyên gia
 2. CV cập nhật

Hồ sơ dự tuyển gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn  trước ngày 15/3/2022