Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí giảng viên cho khoá tập huấn “Kỹ năng tổ chức, LKH và thúc đẩy hoạt động nhóm” tại Tam Đường ngày 22 – 23/6/2018 và Ngã Năm ngày 18 – 19/6/2018. Hoạt động này là một phần của dự án “Sinh kế thích ứng đảm bảo an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dễ bị tổn thương tại Việt Nam“ do tổ chức Bánh Mỳ cho Thế giới tài trợ, thực hiện tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng từ 1/7/2017 đến 30/6/2019.

Vui lòng tham khảo mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau: Điều khoản tham chiếu

Những ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh Nhã, Cán bộ chương trình qua email: nha.ntt@cisdoma.org.vn  hoặc số điện thoại 0987798115. Hồ sơ ứng tuyển cần được gửi cho bà Nhã trước ngày 11/6/2018.

Chỉ những ứng viên vào danh sách rút gọn được liên hệ.