Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) cần tuyển dụng 01 cán bộ trợ lý tài chính – chương trình. Thông tin cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

  • Vị trí : Trợ lý tài chính chương trình
  • Địa điểm làm việc : Hà Nội và các vùng dự án
  • Thời gian bắt đầu : Tháng 7 năm 2017
  • Hình thức hợp đồng: Hợp đồng có thời hạn 01 năm, có thể gia hạn hàng năm

II. TIÊU CHUẨN VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC (xem bản mô tả công việc đính kèm sau: Mô tả công việc trợ lý tài chính_chương trình)

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

  • Thư ứng tuyển
  • Sơ yếu lý lịch tự khai
  • Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ liên quan

IV. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC NHẬN HỒ SƠ

  • Thời gian: Trước 5 giờ chiều ngày 4 tháng 07 năm 2017
  • Phương thức: Ứng viên vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về hòm thư tới Mrs. Nhã qua email thanhnhacisdoma@gmail.com  HOẶC gửi đến địa chỉ Số 24 Khu K80C, Ngõ 376 Đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

V. CHÚ Ý
CISDOMA sẽ chỉ liên hệ các ứng viên được vào danh sách rút gọn.