ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

TUYỂN TƯ VẤN

Khảo sát thị trường một số sản phẩm nông nghiệp ở địa phương và xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiếp cận thị trường cho sản phẩm được lựa chọn

Vị trí: Trưởng nhóm chủ trì khảo sát thị trường một số sản phẩm nông nghiệp ở địa phương và xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiếp cận thị trường cho sản phẩm được lựa chọn

Mã hoạt động: 1.1.6

Địa điểm: huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thời gian: Tháng 9-11 năm 2023

 1. Thông tin chung

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (gọi tắt là dự án phát triển sinh kế) được triển khai từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2025 trên địa bàn 06 xã gồm Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Giang. Dự án hướng đến hai mục tiêu là: i) Cải thiện lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thông qua việc áp dụng các thực hành sinh thái và ii) Các thực hành sinh thái được quảng bá rộng rãi bên ngoài địa bàn dự án.

Để quản lý, triển khai dự án UBND huyện Tam Đường giao cho Ban quản lý các Chương trình Phát triển Cộng đồng là đơn vị đầu mối phối hợp với các phòng ban chức năng huyện, UBND 6 xã và các bên liên quan triển khai các hoạt động dự án.  Mỗi xã dự án đã thành lập Tổ hỗ trợ dự án gồm: 01 lãnh đạo UBND xã và 01 cán bộ địa chính nông nghiệp. Mỗi thôn bản được chọn tham gia dự án đã thành lập các Nhóm nông dân tham gia thực hiện các giải pháp, kỹ thuật do dự án hỗ trợ triển khai.

Dự án đã cùng với các địa phương thảo luận và lựa chọn triển khai các giải pháp sản xuất thân thiện với hệ sinh thái như sau:

 •     Trồng rau củ hàng hóa (các loại rau theo mùa) theo hướng sinh thái kết hợp với chăn nuôi tại bản Tân Bình, xã Bình Lư.
 •     Liên kết sản xuất và chế biến rau củ quả an toàn (bí xanh, khoai tây, cải thảo) theo Tổ hợp tác tại xã Bình Lư và xã Hồ Thầu.
 •     Liên kết sản xuất tiêu thụ lúa chất lượng cao có kết hợp với chăn nuôi tại xã Bình Lư.
 •     Canh tác ngô bền vững kết hợp với chăn nuôi tại xã Bản Giang.
 •     Chăn nuôi an toàn (lợn đen bản địa) kết hợp với vườn cây gia đình (cây ăn quả, hoa địa lan, rau) tại 6 xã dự án.
 •     Canh tác Vườn–Ao-Chuồng (cây ăn quả, lợn đen) khép kín tại xã Bản Giang và xã Bản Bo.
 •     Trồng hoa cây cảnh (đào, mai) phát triển kinh tế gắn với du lịch tại bản sì Thâu Chải xã Hồ Thầu.
 • Bảo tồn và phát triển vùng chè cổ thụ trên địa bàn xã Giang Ma và Khun Há.

Nhằm hỗ trợ thúc đẩy khả năng tiếp cận thị trường của các sản phẩm trong các giải pháp sản xuất nêu trên, Dự án có kế hoạch thực hiện hoạt động Khảo sát thị trường tiêu thụ một số sản phẩm và xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiếp cận thị trường cho sản phẩm được lựa chọn, với các thông tin như sau:

 1. Mục tiêu hoạt động
 • Xác định được thị trường tiêu thụ của 05 sản phẩm (bí xanh, rau xanh, chè cổ thụ, hoa địa lan, lợn đen/cá nước ngọt) và lựa chọn được 02 sản phẩm có tiềm năng thị trường, khả năng sản xuất đáp ứng thị trường.
 • Xây dựng kế hoạch hỗ trợ tiếp cận thị trường với 02 sản phẩm được lựa chọn (sản phẩm được sản xuất tiêu thụ theo chuỗi liên kết tổ hợp tác/hợp tác xã).
 1. Kết quả mong đợi
 •   Đề xuất triển khai hoạt động khảo sát bao gồm: nội dung khảo sát, công cụ thu thập thông tin, kế hoạch thu thập thông tin tại thực địa và đề cương báo cáo.
 • Báo cáo khảo sát thị trường tiêu thụ của 05 sản phẩm (bao gồm các hình ảnh thu thập được).
 • Bản kế hoạch hỗ trợ tiếp cận thị trường với 02 sản phẩm được lựa chọn .

Các kết quả/sản phẩm của cuộc khảo sát bằng tiếng Việt.

 1. Tổ chức thực hiện

Một (01) chuyên gia sẽ được tuyển dụng làm trưởng nhóm chủ trì thực hiện hoạt động khảo sát cùng với sự tham gia của nhóm cán bộ dự án CISDOMA, BQL dự án ở huyện Tam Đường.

Cụ thể các vị trí và công việc cụ thể như sau:

Vị trí

 Công việc cụ thể

 Chuyên gia tư vấn – Trưởng nhóm

•           Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo có liên quan;

•           Xây dựng Đề xuất triển khai hoạt động khảo sát bao gồm: nội dung khảo sát, công cụ thu thập thông tin, kế hoạch thu thập thông tin tại thực địa và đề cương báo cáo;

·           Hướng dẫn và phân công công việc cho các các thành viên khi tham gia thu thập thông tin tại thực địa;

·           Chủ trì thực hiện  thu thập thông tin tại thực địa;

•            Xây dựng Báo cáo khảo sát ;

•           Xây dựng Bản kế hoạch hỗ trợ tiếp cận thị trường với 02 sản phẩm được lựa chọn.

Nhóm cán bộ CISDOMA

·           Đầu mối liên lạc với chuyên gia tư vấn;

·           Góp ý cho Đề xuất triển khai hoạt động khảo sát;

·           Tham gia thu thập thông tin tại thực địa theo sự phân công của chuyên gia tư vấn;

·           Góp ý cho Báo cáo khảo sát;

·           Góp ý Bản kế hoạch hỗ trợ tiếp cận thị trường với 02 sản phẩm được lựa chọn.

Cán bộ BQL dự án huyện

 

·          Chuẩn bị cho hoạt động thu thập thông tin tại thực địa;

·          Tham gia thu thập thông tin tại thực địa theo sự phân công của chuyên gia tư vấn.

 1. Các hoạt động và thời gian thực hiện

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian dự kiến

1

CISDOMA tuyển chuyên gia tư vấn

Tuần 1 tháng 9/2023

2

Chuyên gia tư vấn xây dựng Đề xuất triển khai hoạt động khảo sát

Tuần 2 tháng 9/2023

3

CISDOMA góp ý và thống nhất Đề xuất triển khai hoạt động khảo sát

Tuần 3 tháng 9/2023

4

Chuyên gia tư vấn và CISDOMA tiến hành thu thập thông tin thực địa (đợt 1)

Tuần 4 tháng 9/2023

4

Chuyên gia tư vấn và CISDOMA tiến hành thu thập thông tin thực địa (đợt 2 )

Tuần 2 tháng 10/2023

5

Chuyên gia tư vấn xử lý dữ liệu, xây dựng báo cáo khảo sát và kế hoạch hỗ trợ tiếp cận thị trường với 02 sản phẩm được lựa chọn

Tuần 3-4 tháng 10/2023

6

Chuyên gia tư vấn hoàn thiện báo cáo khảo sát và kế hoạch hỗ trợ tiếp cận thị trường với 02 sản phẩm được lựa chọn

Tuần 1-2 tháng 11/2023

 1. Yêu cầu với chuyên gia
 •    Có bằng Đại học hoặc sau đại học về lĩnh vực liên quan đến kinh tế; quản trị kinh doanh;
 •   Có kinh nghiệm quản lý các dự án hỗ trợ các nhóm nông dân/THT, HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm;
 •  Có kinh nghiệm chủ trì thực hiện khảo sát thị trường một số sản phẩm nông nghiệp ở địa phương;
 • Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch hỗ trợ các nhóm nông dân/THT tiếp cận thị trường cho sản phẩm do nhóm/THT sản xuất;
 •   Có hiểu biết về canh tác nông nghiệp, du lịch sinh thái là một lợi thế;
 •  Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.
 1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Email bày tỏ sự quan tâm bao gồm ý tưởng nội dung khảo sát và dự kiến mức kinh phí tư vấn.
 2. CV cập nhật

Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn 

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 04 tháng 9 năm 2023.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.