ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR)

TUYỂN TƯ VẤN

Vị trí: Chuyên gia tư vấn thiết kế sơ đồ 02 bản du lịch cộng đồng

Mã hoạt động: 1.1.4

Địa điểm: huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thời gian: Tuần 1 và 2 tháng 10 năm 2023

 1. Thông tin chung

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình  sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2, được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt triển khai theo quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022. UBND huyện Tam Đường cùng phối hợp với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) triển khai Dự án từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn 06 xã Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Giang. UBND huyện Tam Đường giao cho Ban quản lý các Chương trình Phát triển Cộng đồng huyện Tam Đường là đơn vị đầu mối phối hợp triển khai dự án. Dự án hướng tới 02 mục tiêu: i) Cải thiện lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình DTTS thông qua việc áp dụng các giải pháp sinh thái và Các thực hành sinh thái được quảng bá rộng rãi bên ngoài địa bàn dự án.

Thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng ở bản Sì Thâu Chải thuộc xã Hồ Thầu và bản Lao Chải 1 thuộc xã Khun Há là một trong những nội dung được Dự án hỗ trợ. Với cảnh sắc núi non hùng vĩ và địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số là những đặc điêm thu hút du khách. Sì Thâu Chải với hơn 60 hộ dân là người Dao sinh sống ở độ cao khoảng 1.500 mét, Lao Chải 1 với hơn 40 hộ dân là người H’Mông sinh sống ở độ cao hơn 1.200 mét. Hoạt động du lịch cộng đồng ở hai bản đã được hình thành trong một vài năm gần đây. Hàng năm đón khoảng hơn chục nghìn lượt khách đến thăm, trong đó có hàng nghìn lượt khách nghỉ lại qua đêm tại các gia đình (homestay).

Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP du lịch, và các sự kiện du lịch sắp tới, Dự án cần tuyển chuyên gia tư vấn thiết kế sơ đồ 02 bản du lịch cộng đồng với các thông tin như sau:

 1. Mục tiêu tuyển chuyên gia tư vấn
 • Tư vấn thiết kế sơ đồ bản Sì Thâu Chải đáp ứng mục tiêu chỉ dẫn cho du khách về các địa điểm trải nghiệm trong bản, các dịch vụ homestay, tắm lá thuốc, ẩm thực, bãi dù lượn … (có số liệu khoảng cách giữa các điểm) cũng như tính nghệ thuật và bản sắc văn hóa dân tộc Dao đầu bằng.
 •  Tư vấn thiết kế sơ đồ bản Lao Chải 1 đáp ứng mục tiêu chỉ dẫn cho du khách về các địa điểm trải nghiệm trong bản, các dịch vụ homestay, ẩm thực, vườn cây… (có số liệu khoảng cách giữa các điểm)… cũng như tính nghệ thuật và bản sắc văn hóa dân tộc H’Mông.
 1. 3. Kết quả chuyên gia tư vấn bàn giao
 •  Bản vẽ thiết kế sơ đồ bản Sì Thâu Chải đáp ứng mục tiêu chỉ dẫn cho du khách về các địa điểm trải nghiệm trong bản, các dịch vụ homestay, tắm lá thuốc, ẩm thực, bãi dù lượn… (có số liệu khoảng cách giữa các điểm) cũng như tính nghệ thuật và bản sắc văn hóa dân tộc Dao đầu bằng. (bao gồm file maket để in và file thiết kế).
 •  Bản vẽ thiết kế sơ đồ bản Lao Chải 1 đáp ứng mục tiêu chỉ dẫn cho du khách về các địa điểm trải nghiệm trong bản, các dịch vụ homestay, ẩm thực, vườn cây… (có số liệu khoảng cách giữa các điểm) cũng như tính nghệ thuật và bản sắc văn hóa dân tộc H’Mông (bao gồm file maket để in và file thiết kế).
 1. Nhiệm vụ của chuyên gia
 • Thực địa khảo sát hiện trạng địa hình, các dịch vụ liên quan đến du lịch ở bản Sì Thâu Chải và bản Lao Chải 1 (bao gồm việc trao đổi với đại diện của các đơn vị chức năng, đơn vị quản lý về du lịch, người dân, bấm khoảng cách giữa các điểm).
 • Thiết kế sơ đồ bản Sì Thâu Chải và bản Lao Chải 1 đáp ứng mục tiêu chỉ dẫn cho du khách cũng như tính nghệ thuật và bản sắc văn hóa dân tộc của từng bản.
 • Gửi bản dự thảo 02 thiết kế đến CISDOMA để lấy ý kiến góp ý.
 • Hoàn thiện và bàn giao  02 thiết kế cho CISDOMA (bao gồm file maket để in và file thiết kế).
 1. Nhiệm vụ của CISDOMA và BQL dự án
 • Cung cấp cho thông tin, hình ảnh liên quan cho chuyên gia tư vấn;
 • Tổ chức chuyến thực địa 02  bản cho chuyên gia tư vấn;
 •    Góp ý và nghiệm thu sản phẩm chuyên gia giao nộp;
 •    Chi trả phí cho chuyên gia theo hợp đồng ký kết.
 1. Các hoạt động và thời gian thực hiện

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian dự kiến

1

Thống nhất, ký kết hợp đồng

Trước ngày 7/10/2023

2

Thực địa khảo sát ở bản Sì Thâu Chải và bản Lao Chải 1

Từ ngày 08-10 tháng 10/2023

3

Thiết kế sơ đồ bản Sì Thâu Chải và bản Lao Chải 1

Ngày 11-12 tháng 10/2023

4

Bàn giao bản thiết kế

Ngày 13 tháng 10/2023

 1. Kinh phí chuyên gia

Kinh phí dành cho chuyên gia thực hiện nhiệm vụ sẽ được thỏa thuận bởi hai bên.

 1. Yêu cầu kiến thức, kinh nghiêm của chuyên gia
 • Có bằng cấp, chứng chỉ về các chuyên ngành liên quan đến thiết kế, đồ họa;
 • Có kinh nghiệm về thiết kế sơ đồ địa điểm du lịch;
 • Có hiểu biết về bản sắc văn hóa của người Dao và người H’Mông;
 • Có kinh nghiệm làm việc với người dân tộc thiểu số là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.
 1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Email bày tỏ sự quan tâm và dự kiến mức kinh phí tư vấn.
 2. CV cập nhật

Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: canh.kn@cisdoma.org.vn 

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 06 tháng 10 năm 2023.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.