Bà Trần Thị Minh Châu giao lưu trả lời trực tuyến với khán giả về Quyền đứng tên sổ đỏ của phụ nữ

Ngày 20-10-2014, Viện Trưởng Viện Tư vấn Phát triển KTXH Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) – Bà Trần Thị Minh Châu giao lưu trả lời trực tuyến với khán giả về Quyền đứng tên sổ đỏ của phụ nữ.

Chi tiết mời xem trong đường link dưới đây:
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/202353/dang-truc-tuyen–quyen-dung-ten-so-do-cua-phu-nu.html