Trong 3 ngày 22, 23, 24/03/2017, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) tổ chức Hội thảo tập huấn Kỹ năng tuyên truyền tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường quyền đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý”, do Chương trình Quản trị Đất đai Mekong (MRLG) tài trợ.

Tham gia đợt tập huấn có 34 thành viên là các cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện Kim Bôi và cán bộ địa chính 19 xã trực thuộc huyện.

Trong thời gian tập huấn, với phương pháp lấy học viên làm trung tâm, các thành viên tham dự đã được hướng dẫn sử dụng các kỹ năng tuyên truyền cũng như có cơ hội thực hành truyền thông trực tiếp qua các bài tập tình huống thực tế.

Sau khi tập huấn, các học viên mong muốn sẽ áp dụng được những kiến thức và kỹ năng đã học vào công tác tuyên truyền tại các địa phương của mình, đặc biệt là trong công tác quản lý đất đai.

Anh Bùi Trọng Nghĩa, cán bộ địa chính xã Quế Hạ, thành viên lớp tập huấn cho biết:

“Trước đó chúng tôi có làm tuyên truyền nhưng chưa cơ bản, khoa học. Tôi có làm tuyên truyền Luật Đất đai 2013 nhưng chưa có kỹ năng nên chưa thu hút được bà con. Sau buổi tập huấn, tôi được hướng dẫn các kỹ năng sẽ giúp tôi làm công tác tuyên truyền tốt hơn. Các công cụ tuyên truyền miệng, sử dụng áp phích, tờ rơi… là các công cụ phù hợp, dễ áp dụng để truyền tải thông tin. Trước đó chúng tôi chỉ làm theo cảm hứng. Các khóa tập huấn thế này nên được nhân rộng ra các xã khác.”