LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (sửa đổi)

Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Để triển khai Nghị quyết nêu trên, ngày 31  tháng 12 năm 2022 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết  số 170/NQ-CP ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).  Thời gian tiếp nhận góp ý từ ngày 03 tháng 1 đến 15 tháng 3 năm 2023.

Mọi công dân Việt Nam có thể đóng góp ý kiến cho Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng dẫn ở đường link này: https://luatdatdai.monre.gov.vn/