Cuối tháng 8/2017, sau 11 tháng thực hiện, CISDOMA đã triển khai thành công dự án hỗ trợ kỹ thuật tại Lào với gói tư vấn “Kiểm tra đánh giá các doanh nghiệp/nhà hàng trong việc thực hiện các thực hành tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP và xử lý sau thu hoạch”. Đây là một phần trong dự án thúc đẩy thương mại về “Cải thiện điều kiện vệ sinh và Kiểm dịch thực vật tại khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ. Trong dự án này, CISDOMA đóng vai trò là nhà thầu chính trong liên doanh cùng với đối tác địa phương là Công ty tư vấn LAO – ASIE (LAC). Dự án hướng tới các mục tiêu:

  • Thúc đẩy việc áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và phát triển hệ thống chấm điểm cho các nhà hàng và doanh nghiệp thực phẩm; và
  • Cải thiện hệ thống cấp giấy chứng nhận độc lập của phương pháp thực hành tốt trong việc xử lý sau thu hoạch và GAP cho việc thúc đẩy xuất khẩu ngô và gạo.

Kiểm tra các cơ sở xử lý sau thu hoạch

Thông qua dự án này, một số kết quả có ý nghĩa quan trọng đã được chuyển giao cho đối tác Lào, bao gồm bảng kiểm và phiếu đánh giá các nhà hàng, khách sạn và đơn vị chế biến thực phẩm, tài liệu hướng dẫn kiểm tra các loại cơ sở thực phẩm khác nhau gồm nhà hàng/ khách sạn, doanh nghiệp chế biến thực phẩm; nhà sản xuất nước/ đá, và các cơ sở chế biến sau thu hoạch. Một trong những kết quả quan trọng là hoàn thành việc kiểm tra 360 doanh nghiệp thực phẩm và 41 cơ sở chế biến sau thu hoạch tại 8 tỉnh của CHDCND Lào.

Lãnh đạo Cục Thực phẩm và Dược phẩm cùng với đội ngũ tư vấn, thanh tra viên tại hội thảo tổng kết

Phát biểu tại hội thảo tổng kết, ông Sivong Sengaloundeth, Phó Cục trưởng Cục Thực phẩm và Dược phẩm (FDD) của Bộ Y tế cho biết: “Trong một thời gian ngắn, tôi thực sự đánh giá cao kết quả mà nhóm tư vấn CISDOMA đã thực hiện; Báo cáo không chỉ đưa ra bằng chứng rõ ràng về những điểm chưa tốt mà còn đưa ra đề xuất để cải thiện thực hành tốt trong chế biến thực phẩm của các cơ sở  đã được kiểm tra. Đặc biệt, chuyên gia tư vấn cũng đưa ra các khuyến nghị rất hữu ích về cách thức quản lý hiệu quả vệ sinh an toàn thực phẩm, thúc đẩy các thực hành tốt trong quản lý an toàn thực phẩm ở nước ta nói chung”.

 CISDOMA chuyển giao bộ công cụ kiểm tra cho đại diện FDD

Ông Siriphonh Phithaksoun, Giám đốc Trung tâm bảo vệ thực vật, Bộ Nông Lâm nghiệp cũng nhận định rằng: “Chúng tôi thấy kết quả của dự án này rất phù hợp góp phần đáng kể vào nỗ lực của Chính phủ trong việc phát triển và củng cố một hệ thống có hiệu quả để kiểm tra  và chứng nhận đối với các thực hành tốt trong chế biến sau thu hoạch ở CHDCND Lào “.