Trong 3 ngày 29/3-1/4/2022, CISDOMA phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế tại Việt Nam (ICRAF), Sở NNPTNT hai tỉnh Hòa Bình và Yên Bái tổ chức khóa tập huấn cho tập huấn viên (TOT) cho 26 cán bộ đối tác của dự án tại hai tỉnh.
 
 
Trong khuôn khổ dự án “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc” (gọi tắt là dự án A4P), CISDOMA phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm Quốc tế tại Việt Nam (ICRAF), Sở NNPTNT hai tỉnh Hòa Bình và Yên Bái tổ chức khóa tập huấn cho tập huấn viên (TOT) về Nông nghiệp sinh thái. Tham gia khóa tập huấn này có 26 cán bộ đại diện các Sở NNPTNT, Trung tâm khuyến nông, Hội Phụ nữ từ các tỉnh Hòa Bình và Yên Bái.
 
 
Trong 3 ngày tập huấn, các học viên đã tìm hiểu về khái niệm, các thành tố và các nguyên tắc chính của nông nghiệp sinh thái và liên hệ với bối cảnh ở địa phương; đồng thời được giới thiệu về các phương pháp tập huấn cho người lớn và thực hành một số kỹ năng cơ bản trong tập huấn, làm việc với người dân. Bên cạnh đó, các học viên cũng được thăm quan mô hình Nông lâm kết hợp 50 ha tại bản Nậm Bàn, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn và Hợp tác xã Thành Cường, bản Mòn, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.
 
 
Đây là khóa tập huấn cho tập huấn viên lần thứ nhất của dự án A4P, trong loạt các hoạt động nâng cao năng lực cho đối tác, cộng tác viên địa phương mà Dự án sẽ tổ chức trong 4 năm tới đây. Dự án mong đợi rằng các học viên sau khi tham gia tập huấn này sẽ là các cộng tác viên nòng cốt cùng tham gia với Dự án để hướng dẫn kỹ thuật, tập huấn lại cho nông dân để giới thiệu, áp dụng và nhân rộng các mô hình NNST tại địa phương.
 
Dự án “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc” (Gọi tắt là dự án A4P) được tài trợ chính bởi Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới (BftW), dự kiến được triển khai tại Hòa Bình từ năm 2021 – đến tháng 8 năm 2025. Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Nông lâm quốc tế (ICRAF), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình là các đơn vị thực hiện dự án.