Sau gần 6 tháng triển khai dự án, mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch và chi tiêu ngân sách các công trình phúc lợi ở địa phương của dự án do WB tài trợ thuộc chương trình VACI2011 được tổ chức đánh giá độc lập đánh giá là đạt được kết quả như mong đợi.

Bước tiếp theo, dự án sẽ hỗ trợ địa phương xây dựng mô hình cải tạo công trình phúc lợi (tuỳ thuộc vào sự đề xuất của cộng đồng mục tiêu) theo phương pháp có sự tham gia nhằm giúp cán bộ cơ sở hiểu rõ hơn và có cơ hội vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được chia sẻ tại các khóa tập huấn dự án vào thực tiễn.

Để mở đầu cho các hoạt động trong xây dựng mô hình của dự án, vừa qua CISDOMA đã phối hợp với UBND xã Tân Bắc tổ chức hội thảo “Lựa chọn cộng đồng mục tiêu” với mục tiêu chọn ra một thôn/công trình nhỏ để thí điểm mô hình (lập nhóm công tác cộng đồng, khái toán công trình, tìm đơn vị thầu, giám sát công trình…). Hội thảo đã sử dụng công cụ/phương pháp có sự tham gia của người dân trong lớp tập huấn trước như: Thảo luận nhóm, sử dụng sơ đồ thôn bản, dùng thẻ màu, cho điểm xếp hạng theo thứ tự ưu tiên để lựa chọn ra thôn theo các tiêu chí đã được các đại biểu đề ra.

Trong hội thảo, đại diện nhóm công tác cộng đồng – Ông Hoàng Văn Xít, thôn Tân Đào, Tràng Xá, Thái Nguyên ( dự án VID 2009), đã đến chia sẻ với các đại biểu Tân Bắc về kinh nghiệm chọn thôn mục tiêu/lập nhóm công tác cộng đồng và giám sát công trình thí điểm. Trong đó, ý kiến được cán bộ địa phương tâm đắc nhất đó là chia sẻ về cách huy động sự tham gia của người dân trong xây dựng mô hình: “Trong khi thực hiện mô hình chúng ta nên huy động tối đa sự tham gia của người dân và chi tiêu các khoản trên tinh thần tiết kiệm, tận dụng tối đa những gì địa phương có, các khoản chi tiêu phải công khai, minh bạch để tạo lòng tin cho nhân dân”.

Kết quả, đại biểu các thôn đã lựa chọn ra thôn Nặm Khẳm làm thôn mục tiêu (thôn Nặm Khẳm có 129 hộ, trong đó 50 hộ nghèo, có 5 dân tộc chủ yếu là Nùng, Dao, Pà thẻn, La Chí và một số hộ người Kinh. Khoảng cách từ trung tâm thôn ra trung tâm xã (nơi có trường cấp 2) là 6 km, trong đó có 2 km đường rừng phải đi bộ không thể đi xe đạp). Thôn Nặm Khẳm dự kiến làm mới hoặc cải tạo nhà bán trú dân nuôi.