Ngày 2/2/2016, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) phối hợp với UBND huyện Đà Bắc tổ chức hội thảo khởi động dự án “Nâng cao nhận thức của người dân vê quyền của phụ nữ trong tiếp cận đất đai và GCNQSD đất hai tên vợ và chồng cho đồng bào dân tộc miền núi huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình” tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đây là dự án do Cơ quan hợp tác và phát triển Thụy Sỹ tài trợ thông qua tổ chức GRET.

Tham gia hội thảo có đại diện các tổ chức cùng thực hiện, gồm CISDOMA, công ty SALUNG, trung tâm CSDP, trung tâm CRDA, Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình, Ủy ban Nhân dân huyện Đà Bắc, đại diện nhà tài trợ, các cán bộ địa chính xã là đối tượng hưởng lợi trực tiếp của dự án và người dân từ hai xã Tu Lý và Hào Lý, huyện Đà Bắc.

Hội thảo đã nghe các nghiên cứu viên trình bày các kết quả nghiên cứu về thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hòa Bình và huyện Đà Bắc do CISDOMA thực hiện năm 2014 và 2015 và đại diện lãnh đạo CISDOMA giới thiệu nội dung dự án sẽ được thực hiện trên địa bàn huyện trong thời gian 06 tháng, từ tháng Một đến tháng Sáu năm 2016. Các đại biểu đã thảo luận về thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương và các giải pháp nhằm cải thiện tình hình, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ một tên sang hai tên có cả vợ và chồng được thực hiện mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Kết thúc hội thảo, đại diện cho những người hưởng lợi và đối tác địa phương, ông Xa Đức Hiền – Phó chủ tịch UBND huyện Đà Bắc đã gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ, nhóm thực hiện dự án đã quan tâm đến huyện miền núi Đà Bắc và cam kết Uỷ ban Nhân dân huyện Đà Bắc sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để việc triển khai dự án trên địa bàn đạt hiệu quả tốt nhất.
Tin và ảnh: Thanh Nhã