Trong 02 ngày 8-9/10/2012, tại Quang Bình, Hà Giang, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đã tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng truyền thông tại cộng đồng” cho BCH HPN Huyện Quang Bình và cán bộ là chủ nhiệm các CLB Phụ nữ với Pháp luật và Đời sống. Đây là hoạt động tiếp theo của dự án “Tiếp tục tăng cường năng lực cho HPN Huyện Quang Bình (Hà Giang) trong việc truyền thông, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ các dân tộc thiểu số” do Quỹ Sáng kiến Tư pháp (JIFF/JPP) tài trợ lần 2 cho CISDOMA.

Tham dự khóa tập huấn có chủ tịch hội phụ nữ huyện Quang Bình, các chủ nhiệm của 15 câu lạc bộ Phụ nữ với Pháp luật và Đời sống của 15 xã trong huyện, đại diện phòng tư pháp, HPN huyện Quang Bình.

Giảng viên chính của khóa tập huấn là Thạc sỹ Phạm Hạnh Sâm – Nguyên trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, chuyên gia tư vấn về Giới và Truyền thông.

Sau khi kết thúc khóa tập huấn, các học viên có thể nâng cao các kiến thức, kỹ năng như:
1.      Truyền thông/ truyền thông thay đổi hành vi
2.      Kênh và phương tiện truyền thông
3.      Các hình thức truyền thông tại cộng đồng
4.      Các kỹ năng truyền thông cơ bản tại cộng đồng
5.      Lập kế hoạch truyền thông cụ thể cho CLB Phụ nữ với Pháp luật và Đời sống

Lớp tập huấn đã sử dụng các phương pháp như tập huấn có sự tham gia, thảo luận nhóm, bài tập cá nhân, phân tích bài tập tình huống, học qua hành, đóng vai, tranh luận. Qua đó, các học viên đã có cơ hội thể hiện bản thân và khiến bài giảng trở nên phong phú, phù hợp với nhu cầu của học viên.

Qua các báo cáo của khóa tập huấn về đánh giá sơ bộ trước và sau khóa, có thể thấy hiểu biết về kiến thức truyền thông đã có những thay đổi rõ rệt từ hiểu về mục đích truyền thông, truyền thông pháp luật đến phân biệt kênh, phương tiện và hình thức truyền thông “Trước tập huấn 85% học viên cho rằng mục đích quan trọng nhất của truyền thông thay đổi hành vi pháp lí cho phụ nữ dân tộc thiểu số là nhằm đạt được sự thay đổi về kiến thức, thái độ, kỹ năng của phụ nữ dân tộc thiểu số trong việc thực hiện pháp luật, kết thúc khóa học 89% học viên lại cho rằng mục đích quan trọng nhất của truyền thông thay đổi hành vi pháp lí cho phụ nữ dân tộc thiểu số nhằm giúp phụ nữ chấp nhận thay đổi và duy trì hành vi theo pháp luật” ./.