Từ ngày 21/02 đến 05/03/2017, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đón và tổ chức chương trình làm việc cho đoàn cán bộ thuộc các cơ quan Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mục đích của chuyến thăm nhằm tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam thực hiện Hệ thống canh tác lúa phát thải thấp (SRI) và các mô hình sinh kế trong nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyến tham quan được Viện Tư vấn Quốc tế (AFC) tài trợ.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn đã làm việc với Cục Trồng trọt-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh Hòa Bình, Cần Thơ, Quảng Ninh, Viện Nghiên cứu Lúa Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, đoàn đã thăm và học hỏi các mô hình nông nghiệp tại các địa phương như mô hình trồng cam trên đất dốc tại Cao Phong, Hòa Bình, mô hình lúa phát thải thấp tại huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, mô hình nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch có trách nhiệm tại Quảng Ninh.

Một số hình ảnh của chuyến công tác: