ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Tiêu đề

Tuyển đơn vị Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán (TKKT-DT) giao đất gắn với giao rừng cho cộng đồng dân cư

Mục tiêu

Giao đất gắn với giao rừng có nguồn gốc từ các công ty nông lâm nghiệp cho các cộng đồng dân cư tại tỉnh Lào Cai

Tổ chức thực hiện

Viện Tư vấn Phát triển KT- XH Nông thôn và Miền núi

Địa điểm

Huyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Thời gian thực hiện

Ngày 5/3/2023-20/3/2023 (15 ngày sau khi ký hợp đồng)

Thời gian nộp hồ sơ

Trước 1/3/2023

 1. GIỚI THIỆU

Dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu (EU) và được thực hiện bới Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) tại tỉnh Lào Cai. Dự án nhằm (i) xúc tiến các gải pháp để đẩy nhanh việc tái phân bổ đất từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương, từ đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý và sử dụng, (ii) nâng cao năng lực của cộng đồng địa phương để quản lý, sử dụng hiệu quả đất và rừng được giao, (iii) tăng cường cơ chế phối hợp, làm việc giữa các bên liên quan và cộng đồng người dân địa phương và (iv) đóng góp vào chính sách quản lý đất đai, sắp xếp – đổi mới công ty nông lâm nghiệp và quản lý, sử dụng đất, rừng dựa vào cộng đồng

Mục tiêu dự án:

 • Tăng cường tiếp cận, sử dụng và quản lý đất lâm nghiệp từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại trên địa bàn hai huyện Văn Bàn và Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho các cộng đồng dân tộc thiểu số để quản lý, sử dụng có hiệu quả
 • Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số ở 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được tiếp cận quản lý, sử dụng và hưởng lợi từ đất và rừng được giao từ đó họ sẽ chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng đất;
 • Thành lập hai chương trình thí điểm giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp đã bàn giao cho chính quyền, từ đó giao cho người dân địa phương tại 2 huyện Văn Bàn và Bảo Yên được thực hiện thành công;
 • Xây dựng một quy trình có lồng ghép giới về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho địa phương, và giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng.
 • Khuyến nghị chính sách về giao đất, giao rừng từ quỹ đất do các công ty nông lâm nghiệp bàn giao cho chính quyền địa phương và sau đó giao lại cho cộng đồng dân tộc thiểu số được xây dựng và gửi tới các cơ quan và nhà lập định chính sách có liên quan.

Trong khuôn khổ dự án này, CISDOMA sẽ thực hiện hoạt động giao đất giao rừng cho 05 cộng đồng (diện tích 193,72 ha) tại các xã Khánh Yên Thượng và Chiềng Ken, huyện Văn Bàn và xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên.

Viện Tư vấn Phát triển KT-XH Nông thôn và Miền núi cần tuyển 01 đơn vị tư vấn có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp để thực hiện khâu thiết kế kỹ thuật- dự toán Giao đất giao rừng (GĐGR) tại 2 huyện nói trên.

 1. Mục tiêu
 • Xây dựng hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán cho nội dung giao đất gắn với giao rừng cho cộng đồng dân cư (sau đây gọi là tài liệu thiết kế kỹ thuật – dự toán) với diện tích 193,27ha tại xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, Lào Cai và xã Khánh Yên Thượng, xã Chiềng Ken, huyện Văn Bàn, Lào Cai phù hợp với quy định của Pháp luật và các Chính sách có liên quan quy định về nội dung Giao đất gắn với giao rừng cho cộng đồng. Số hóa và biên tập bản đồ theo hệ VN 2000 tỷ lệ 1/5.000
 1. NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN 

 

Nhiệm vụ

Ngày công chuyên gia

 

1

Tiến hành thăm thực địa tại địa điểm thực hiện dự án

 

 

1.1

Thu thập các tài liệu có liên quan để làm cơ sở cho việc lập TKKT-DT (các quy định của pháp luật: Luật đất đai, Luật lâm  nghiệp…; các quy định của tỉnh Lào Cai liên quan đến công tác quản lý đất đai, đo đạc bản đồ); cơ quan thu thập: Sở TNMT, Sở NN&PTNT, Phòng TNMT, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. (văn bản hướng dẫn, bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận(nếu có)…) và đánh giá hồ sơ tài liệu thu thập, hệ thống bản đồ (nếu có)

0.5

1.2.

Tiến hành khảo sát thực địa đánh giá điều kiện kinh tế – xã hội, công tác quản lý nhà nước liên quan đến phạm vi công việc triển khai dự án; phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội có ảnh hưởng tác động đến quá trình triển khai dự án

1

1.3

Lập báo cáo khảo sát phục vụ viết TKKT-DT cho dự án

0.5

1.4

Xây dựng nội dung hồ sơ thiết kế kỹ thuật- dự toán theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Luật lâm nghiệp năm 2018 và các quy định về công tác đo đạc bản đồ địa chính, giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Lào Cai. (viết nội dung, xây dựng sơ đồ, bản đồ; lập dự toán công trình…)

1

2

Công tác kiểm tra, thẩm định

 

2.1

Lập văn bản, phô tô nhân sao tài liệu, đóng gói phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thẩm định. Gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường

0.5

2.2

Hoàn thiện thiết kế kỹ thuật – dự toán theo ý kiến góp ý của sở TNMT

0.5

2.3

Họp/trao đổi với các bên liên quan để thống nhất đưa ra Thiết kế-Dự toán cuối cùng và gửi CISDOMA phê duyệt

0.5

2.4

Phô tô, đóng gói tài liệu thiết kế kỹ thuật – dự toán sau khi đã phê duyệt đến các bên liên quan

0.5

 

TỔNG NGÀY CÔNG CHUYÊN GIA (tối đa)

5

 1. SẢN PHẨM GIAO NỘP VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

THỜI GIAN

GHI CHÚ

01 Bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật – dự toán GĐGR cho 5 cộng đồng dân cư các xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, xã Chiềng Ken và xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai, đã hoàn thiện cuối cùng theo ý kiến góp ý của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, kèm theo bản chính các lần góp ý.

01 Bản mềm Bộ hồ sơ đầy đủ được lưu trữ trên đĩa CD chứa tất cả các đầu ra (ở định dạng kỹ thuật số, không phải phiên bản được scan)

 

 

 

 

15 ngày sau ngày ký hợp đồng

 

 

Kết quả bàn giao: TKKT-DT được Sở TNMT thẩm định và CISDOMA phê duyệt.

 1. TỔ CHỨC QUẢN LÝ:
 • Tư vấn sẽ làm việc và chịu sự giám sát trực tiếp của quản lý và cán bộ phụ trách dự án “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số”.
 • CISDOMA sẽ cung cấp các thông tin liên quan và hỗ trợ kết nối với các bên liên quan để tư vấn hoàn thành nhiệm vụ.
 • Toàn bộ sản phầm của hoạt động này thuộc sở hữu của CISDOMA. Tư vấn không được công bố hay sử dụng cho mục đích khác không liên quan đến dự án khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của CISDOMA.
 1. YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA TƯ VẤN/ ĐƠN VỊ TƯ VẤN
 2. Tư vấn/ Đơn vị Tư vấn tối thiểu phải đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Đơn vị tư vấn được Cục đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, trong giấy phép được cấp có hạng mục “ Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ cơ bản, chuyên nghành”, Công ty đã hoạt động được trên 5 năm; Không nằm trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 • Có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực lập TKKT-DT;
 • Có ít nhất 5 nhân sự là cán bộ kỹ thuật tốt nghiệp chuyên ngành lý đất đai, Trắc địa, liên quan đến lĩnh vực giao đất giao rừng
 • Có đề xuất kinh phí phù hợp với định mức tài chính của gói hoạt động.

         – Có ít nhất một hợp đồng tư vấn về việc lập TKKT-DT cho dự án, bản scan trước đó để chứng minh hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn

 1. Tiêu chí ưu tiên:
 • CISDOMA sẽ ưu tiên chọn đơn vị tư vấn có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai hoặc có kinh nghiệm làm việc ở Lào Cai trong trường hợp có nhiều đơn vị cùng đạt tiêu các tiêu chí nêu trên;
 • Hiểu về bối cảnh địa phương và cộng đồng dân cư thôn tại các xã là địa bàn dự án;
 • Đã thực hiện các gói thầu tương tự về tư vấn đo đạc phục vụ công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng, đặc biệt là ở huyện Văn Bàn và huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
 1. PHÍ TƯ VẤN:

Định mức chi phí cho các hoạt động áp dụng theo quy định của Nhà nước và tổng kinh phí tư vấn không vượt quá ngân sách được nhà tài trợ phê duyệt.

 1. QUI TRÌNH VÀ TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN
 • Quá trình đánh giá, tuyển chọn tư vấn được sẽ xem xét cả 2 nội dung đồng thời: Đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính.
 1. CÁC LƯU Ý KHÁC

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, bên tư vấn phải thực hiện các điểm sau:

 • Chịu trách nhiệm về việc mua các loại bảo hiểm nghề nghiệp, y tế, tai nạn, đi lại và các khoản tương tự khác trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.
 • Chịu trách nhiệm trả các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Bảo đảm chất lượng các kết quả đầu ra theo yêu cầu đã đề cập.
 1. CÁCH NỘP HỒ SƠ:

Các cá nhân và tổ chức quan tâm vui lòng gửi:

 • Hồ sơ năng lực của đơn vị
 • Danh sách và lý lịch khoa học của chuyên gia thực hiện gói tư vấn
 • Bản đề xuất kỹ thuật để thực hiện nhiệm vụ
 • Bản đề xuất tài chính.
 • Giấy phép hoạt động/đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ nộp về Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi trước ngày 16/1/2023 theo địa chỉ email: info@cisdoma.org.vn hoặc nha.ntt@cisdoma.org.vn ;  hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ: Số nhà 24, K80C, Phố Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại liên hệ: 0987798115 /02437843681

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: email hoặc số điện thoại trên.

Chúng tôi chỉ thông báo đến những ứng viên được lựa chọn vào danh sách ngắn.