DỰ ÁN

Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  (Giai đoạn 2)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí: Trưởng nhóm thực hiện khảo sát xây dựng bản đề xuất/thuyết minh triển khai các mô hình nông nghiệp theo hướng sinh thái và thị trường

Địa điểm: huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thời gian: Tháng 9 – tháng 10, năm 2022

 1. Thông tin chung

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2,  được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án doViện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA), phối hợp với UBND huyện Tam Đường tổ chức triển khai trên địa bàn 06 xã: Khun Há, Bình Lư, Bản Bo, Bản Giang, Hồ Thầu, Giang Ma từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2025.

Dự án hướng đến 2 mục tiêu: i) Cải thiện lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thông qua việc áp dụng các giải pháp sinh thái; ii) Các thực hành nông nghiệp sinh thái do dự án triển khai được chính quyền địa phương công nhận và các sản phẩm nông nghiệp sinh thái được kết nối với thị trường tiêu thụ. Tại buổi làm việc giữa CISDOMA và một số đơn vị chức năng của huyện Tam Đường đã xác định được một số sản phẩm nông nghiệp theo hướng sinh thái và thị trường trên địa bàn địa phương có thể hỗ trợ triển khai trong khuôn khổ Dự án. (Chi tiết xem phần phụ lục đính kèm).

Theo kế hoạch, Dự án sẽ triển khai hoạt động Khảo sát xây dựng đề xuất triển khai các mô hình nông nghiệp theo hướng sinh thái và thị trường. Dự án sẽ tuyển 01 chuyên gia tư vấn làm trưởng nhóm chủ trì hoạt động khảo sát, với các thông tin như sau:

 1. Mục tiêu hoạt động
 • Xác định được các mô hình sản xuất nông nghiệp có tiềm năng phát triển theo hướng sinh thái và thị trường tại địa bàn Dự án.
 • Xây dựng được bản thuyết minh/đề xuất thực hiện 06 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái và thị trường tại địa bàn Dự án.
 1. Kết quả mong đợi
 • Đề xuất triển khai hoạt động khảo sát bao gồm: công cụ thu thập thông tin, tiêu chí lựa chọn mô hình, kế hoạch thu thập thông tin tại thực địa và đề cương thuyết minh thực hiện mô hình.
 • Báo cáo khảo sát và cơ sở dữ liệu (bao gồm các hình ảnh thu thập được).
 • Bản thuyết minh/đề xuất thực hiện 06 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái và thị trường tại địa bàn Dự án.
 1. Tổ chức thực hiện

Chuyên gia tư vấn giữ vai trò trưởng nhóm chủ trì thực hiện hoạt động khảo sát cùng với sự tham gia của nhóm cán bộ dự án CISDOMA và BQL dự án ở huyện Tam Đường.

Cụ thể các vị trí và công việc cụ thể như sau:

Vị trí

 Công việc cụ thể

 Chuyên gia tư vấn – Trưởng nhóm

•           Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo có liên quan;

•           Xây dựng Đề xuất kỹ thuật triển khai hoạt động khảo sát bao gồm: công cụ thu thập thông tin, tiêu chí lựa chọn mô hình, kế hoạch thu thập thông tin tại thực địa và đề cương thuyết minh thực hiện mô hình;

·           Hướng dẫn và phân công công việc cho các các thành viên khi tham gia thu thập thông tin tại thực địa;

·           Thực hiện thu thập thông tin tại thực địa: phỏng vấn, thảo luận nhóm, quan sát thực địa;

•            Xây dựng Báo cáo khảo sát ;

•           Xây dựng Bản thuyết minh/đề xuất thực hiện 06 mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái và thị trường tại địa bàn Dự án.

Quản lý dự án CISDOMA

·           Đầu mối liên lạc với chuyên gia tư vấn

·           Góp ý cho Đề xuất kỹ thuật triển khai hoạt động khảo sát;

·           Tham gia thu thập thông tin tại thực địa theo sự phân công của chuyên gia tư vấn;

·           Góp ý cho Báo cáo khảo sát;

·           Góp ý cho Bản thuyết minh/đề xuất thực hiện 06 mô hình.

Cán bộ dự án CISDOMA

·           Góp ý cho Đề xuất kỹ thuật triển khai hoạt động khảo sát;

·           Thực hiện công tác tổ chức, hậu cần cho việc thu thập thông tin tại thực địa theo kế hoạch;

·            Tham gia thu thập thông tin tại thực địa theo sự phân công của chuyên gia tư vấn;

·           Góp ý cho Báo cáo khảo sát;

·           Góp ý cho Bản thuyết minh/đề xuất thực hiện 06 mô hình

Cán bộ BQL dự án huyện

 

·          Đầu mối liên lạc với các đối tượng thu thập thông tin tại huyện, xã và thôn bản;

·          Tham gia thu thập thông tin tại thực địa theo sự phân công của chuyên gia tư vấn.

 1. Các hoạt động và thời gian thực hiện

STT

Các hoạt động thực hiện

Thời gian dự kiến

1

CISDOMA tuyển chuyên gia tư vấn

Tuần 1 tháng 9/2022

2

Chuyên gia tư vấn xây dựng Đề xuất kỹ thuật triển khai hoạt động khảo sát

Tuần 2 tháng 9/2022

3

CISDOMA góp ý và thống nhất Đề xuất kỹ thuật triển khai hoạt động khảo sát

Tuần 3 tháng 9/2022

4

Chuyên gia tư vấn và CISDOMA tiến hành thu thập thông tin thực địa (bao gồm cuộc họp phản hồi với các bên liên quan của huyện và 6 xã dự án)

Tuần 4 tháng 9/2022

5

Chuyên gia tư vấn xây dựng và hoàn thiện báo cáo khảo sát

Tuần 1-2 tháng 10/2022

6

Chuyên gia tư vấn xây dựng và hoàn thiện thuyết minh mô hình

Tuần 3-4 tháng 10/2022

 1. Yêu cầu với chuyên gia tư vấn
 • Có bằng Thạc sỹ/Tiến sỹ về lĩnh vực nông nghiệp;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các khảo sát, nghiên cứu, đánh giá về các hoạt động/ mô hình sản xuất nông nghiệp;
 • Có kinh nghiệm xây dựng các thuyết minh/đề xuất thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp;
 • Có kiến thức về nông nghiệp sinh thái/nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu/nông nghiệp thông minh với khí hậu/nông nghiệp hữu cơ;
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ, triển khai các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh miền núi phía Bắc;
 • Công tác trong các đơn vị nghiên cứu, giảng dạy về nông nghiệp là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.

      7. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1.  Thư bày tỏ sự quan tâm
 2.  CV cập nhật
 3.  Đề xuất triển khai hoạt động khảo sát gồm phương pháp, công cụ, kế hoạch thu thập thông tin và dự kiến mức kinh phí tư vấn.

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn  . Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 8 tháng 9 năm 2022.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.