Từ năm 2017 đến năm 2018, Viện CISDOMA đã phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương triển khai thí điểm mô hình “Trợ giúp pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai cho phụ nữ DTTS” tại huyện Kim Bôi và huyện Đà Bắc. Mô hình thí điểm đã đem lại những thay đổi cho phụ nữ để thực hiện quyền đất đai của mình, đồng thời các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương có những thay đổi trong việc trợ giúp, hỗ trợ đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai cho phụ nữ ở địa phương. Từ việc thí điểm thành công ở huyện Kim Bôi và huyện Đà Bắc, Viện CISDOMA đã nhân rộng sang huyện Mai Châu và huyện Quế Phong trong giai đoạn 2020 – 2022.

 Để những kết quả, những lợi ích của mô hình đã mang lại trên được chuyển tải tới các đơn vị chức năng, các đơn vị tài trợ quốc tế, Viện CISDOMA có kế hoạch một chuyên gia xây dựng báo cáo với tên gọi “Trợ giúp pháp lý miễn phí để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai cho phụ nữ DTTS ở Việt Nam”. Thông tin cụ thể như sau:

2. Mục tiêu báo cáo

Báo cáo được sử dụng để chuyển tải thông điệp tăng cường công tác trợ giúp pháp lý miễn phí tới cơ sở là cách tiếp cận hiệu quả góp phần đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai cho phụ nữ DTTS ở Việt Nam.

Thông điệp này được chuyển tải tới các đơn vị chức năng như Cục trợ giúp pháp lý/Bộ Tư pháp, Cục Quản lý đất đai/Bộ TN&MT, UB pháp luật của QH, UB Dân tộc, Hội Liên hiệp phụ nữ VN cũng như các tổ chức quốc tế, chính quyền địa phương và tổ chức NGO.

Báo cáo sẽ được upload trên website/Fanpage của CISDOMA, trình bày trong các sự kiện do CISDOMA tổ chức ở cấp quốc tế, quốc gia cũng như cấp địa phương.

Báo cáo được viết bằng tiếng Anh.

3. Tổ chức thực hiện

 • Hợp tác với một chuyên gia tư vấn để thực hiện,
 • Sử dụng hình ảnh tư liệu đã có trong giai đoạn thực hiện dự án ở huyện Kim Bôi và huyện Đà Bắc
 • Tổ chức thực địa thu thập thêm một số hình ảnh, tư liệu ở Kim Bôi/Đà Bắc, Mai Châu, Hà Nội và Quế Phong
 • CISDOMA và chuyên gia nước ngoài sẽ góp ý cho nội dung và hình ảnh của báo cáo

4. Yêu cầu dành cho chuyên gia tư vấn

 1. Có hiểu biết sâu sắc về lĩnh vực đất đai, đặc biệt là về quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất;
 2. Có kinh nghiệm xây dựng các tài liệu tập huấn và truyền thông, đặc biệt về quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất;
 3. Có kinh nghiệm tập huấn cho người lớn, đặc biệt là về quy định pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất;
 4. Có bằng sau Đại học (Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ) về các lĩnh vực chuyên môn có liên quan (luật dân sự, quản lý đất đai, quản lý tài nguyên, báo chí truyền thông).
 5. Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phi chính phủ.

Ứng viên có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Thư bày tỏ quan tâm
 2. Ý tưởng đề cương tài liệu
 3. Dự kiến ngân sách

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: recruiment@cisdoma.org.vn

Hạn cuối nhận hồ sơ: 17:00 ngày 1 tháng 11 năm 2020.