Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, là một trong năm ổ bão của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hằng năm thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thiên tai khốc liệt. Trong 30 năm qua, số người chết và mất tích d thiên tai bình quân mỗi năm khoảng 500 người; hàng nghìn người bị thương; thiệt hại về kinh tế khoảng 1.5% GDP. Riêng giai đoạn 2000 – 2010, số người thiệt mạng do thiên tai là 5.045 người, số người mất tích là 617 người, tổng thiệt hại hơn 4 tỷ USD (IMHEN và UNDP, 2015).

Xuất phát từ thực tế trên, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) xuất bản cuốn sách “Tuyên truyền, hướng dẫn phòng ngừa thiên tai dành cho cộng đồng”. Cuốn sách này nhằm tăng cường năng lực phòng ngừa thiên tai cho cộng đồng nói chung, đồng thời cung cấp thông tin kiến thức cơ bản nhằm hướng dẫn cho hộ gia đình và cộng đồng trong việc phòng ngừa, ứng phó với một số loại thiên tai phổ biến ở địa phương nói riêng.