Ngày 9/1/2018, phóng sự về dự án “Bảo đảm quyền sở hữu đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý” do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội các vùng nông thôn miền núi (CISDOMA) thực hiện đã được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Để biết chi tiết, mời truy cập: http://vtv.vn/video/chuyen-dong-24h-trua-09-01-2018-272310.htm


Thông tin dự án:

Tên dự án: Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý

Nhà tài trợ: Chương trình Quản trị Đất đai Mekong (MRLG)

Thời gian thực hiện: 1/ 11/ 2016 – 30/ 04/ 2018

Địa bàn mục tiêu: 14 xã thuộc 2 huyện của tỉnh Hòa Bình – tỉnh miền núi ở Tây Bắc Việt Nam