Góc thông tin

­

Tập huấn thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Trong khuôn khổ gói tư vấn “Kiểm tra đánh giá các doanh nghiệp/nhà hàng trong việc thực hiện các thực hành tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP và xử lý sau thu hoạch” thuộc dự án thúc đẩy thương mại “Cải thiện điều kiện vệ [...]

April 5th, 2017|Góc thông tin|

Đón đoàn cán bộ nông nghiệp CHDCND Triều Tiên

Từ ngày 21/02 đến 05/03/2017, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đón và tổ chức chương trình làm việc cho đoàn cán bộ thuộc các cơ quan Bộ Nông nghiệp Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mục đích của chuyến thăm nhằm tìm hiểu [...]

March 16th, 2017|Góc thông tin|

Hội thảo Khởi động dự án “Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý”

Ngày 20/2/2017 tại Hòa Bình, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đã phối hợp với Sở Ngoại vụ Hòa Bình tổ chức hội thảo Khởi động dự án “Tăng cường quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp [...]

March 9th, 2017|Góc thông tin|

Hội thảo “Sổ tay hướng dẫn công dân giám sát quản lý và sử dụng đất đai”

Từ ngày 13-15/02/2017, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) phối hợp tổ chức hội thảo tập huấn sử dụng “Sổ tay Hướng dẫn Công dân Giám sát Quản lý và Sử dụng Đất [...]

February 16th, 2017|Góc thông tin|

Liên minh Châu Âu – Việt Nam: Hợp tác ra mắt Bộ tài liệu bổ trợ song ngữ đầu tiên cho trẻ em dân tộc thiểu số ở tỉnh Lai Châu – Việt Nam

Lai Châu, ngày 9 tháng 12 năm 2016 - Viện tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) cùng đối tác Tổ chức Aide et Action Việt Nam (AEA) lần đầu tiên cho ra mắt bộ tài liệu giáo dục bổ trợ song ngữ cho học sinh dân tộc [...]

February 14th, 2017|Góc thông tin, Thông cáo báo chí|

Ra mắt “Bộ tài liệu bổ trợ song ngữ Việt – Mông”

Việc học thông qua ngôn ngữ mẹ đẻ sẽ đảm bảo sự giáo dục phù hợp nhất cho sự phát triển của một đứa trẻ. Tuy nhiên, đối với những trẻ em dân tộc thiểu số, chương trình học cung cấp cho các em là chương trình chuẩn quốc gia, được thiết kế chủ yếu [...]

February 14th, 2017|Góc thông tin|

Tư vấn hỗ trợ cải thiện điều kiện Vệ sinh thực phẩm và Kiểm dịch thực vật tại Lào

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) vừa thắng thầu cạnh tranh gói tư vấn “Kiểm tra đánh giá các doanh nghiệp/nhà hàng trong việc thực hiện các thực hành tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP và [...]

February 9th, 2017|Góc thông tin|

CISDOMA tham gia thực hiện dự án “Công dân tham gia giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam”

Ngày 14 tháng 10 năm 2016, Hội thảo khởi động dự án “Công dân tham gia giám sát quản trị đất đai tại Việt Nam” được tổ chức tại Hà Nội. Dự án được Chương trình quản trị đất đai khu vực Mê Kông tài trợ, tổ chức Oxfam điều phối thực hiện với sự [...]

February 9th, 2017|Góc thông tin|

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) ký kết thỏa thuận thực hiện dự án với Công Ty Cổ Phần Đóng tàu DAMEN Sông Cấm

Ngày 29/8/2016, CISDOMA ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ Phần Đóng tàu DAMEN Sông Cấm (DSCS) thực hiện dự án “Xử lý rác thải tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”. Dự án được triển khai trong thời gian một năm với mục tiêu thay đổi nhận [...]

February 9th, 2017|Góc thông tin|

Tập huấn cho cán bộ thanh niên kỹ năng phòng chống thiên tai

Từ tháng 8/ 2016 đến tháng 1/ 2017, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đã phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai các khóa tập huấn cho cán bộ thanh niên các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, [...]

February 9th, 2017|Góc thông tin|