Thứ năm , 20/9/2007 9: 01: 29 P.M.
Tiện ích / Liên kết web
Viện tư vấn phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA)
Viện tư vấn phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA)
Loại hình tổ chức: Phi chính phủ (NGO) Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (Tổ chức NGO) Tên tiếng Anh: The Consultative Institute for Socio - Economic Development of Rural & Mountainous Area Tên viết tắt: CISDOMA
Các đối tác của CISDOMA
Các đối tác của CISDOMA
Năm 2010, CISDOMA sẽ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập. Trong 10 năm qua CISDOMA đã nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước như:
Thư viện ảnh
Các hoạt động khác
CISDOMA đoạt giải của Chương trình VACI 2011
CISDOMA lần thứ 2 đoạt giải thưởng Sáng kiến phòng chống tham nhũng do Thanh tra