Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển tập huấn viên “Khóa tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất”. Hoạt động này nằm trong dự án “Tăng cường quyền tiếp cận với đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam thông qua việc nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý” được tổ chức INKOTA (CHLB Đức) tài trợ cho CISDOMA triển khai tại huyện Quế Phong của tỉnh Lai Châu và huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình trong 3 năm và kết thúc vào năm 2022.

Mục tiêu của dự án là quyền về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số tại huyện Quế Phong và huyện Mai Châu được đảm bảo công bằng khi có nhận thức đầy đủ và dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí được cải thiện. Để đạt được mục tiêu này, dự án sẽ sẽ nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến bình đẳng nam nữ trong quyền sử dụng đất, kỹ năng truyền thông, tư vấn cho đội ngũ cán bộ chức năng các cấp, trên cơ sở đó các đội ngũ này sẽ triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số ở các địa phương. Thông tin chi tiết về dự án xem Phụ lục đính kèm.

Theo kế hoạch, dự án sẽ tuyển 01 Tư vấn trong nước để thúc đẩy khóa tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất, với thông tin dưới đây:

Hoạt động này nhằm:

  • Về kiến thức: Sau khóa tập huấn, người học có thể trình bày được các nội dung về quy định pháp luật của Việt Nam liên quan đến bình đẳng nam nữ về quyền sử dụng đất, cũng như hệ thống quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết tranh chấp về đất đai ở cơ sở.
  • Về kỹ năng: Sau khóa tập huấn, người học có thể sử dụng được các kỹ năng tư vấn pháp luật cho người dân, gắn với chủ đề về quyền sử dụng đất.

Kết quả mong đợi

  • Đề xuất triển khai khóa tập huấn
  • Chương trình tập huấn và tài liệu tập huấn (tài liệu word và ppt)
  • Phiếu đánh giá trước và sau tập huấn
  • Hình ảnh chụp khóa tập huấn
  • Báo cáo khóa tập huấn

Kết quả mong đợi được viết bằng tiếng Việt.

Vui lòng tham khảo thêm mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau: Điều khoản tham chiếu

Địa chỉ liên hệ và thời hạn nộp đề xuất

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Đề xuất nội dung tập huấn và phí chuyên gia
  2. CV cập nhật

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn  Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 8 tháng 8 năm 2020.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.