DỰ ÁN

Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình

sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

(Giai đoạn 2)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR)

TUYỂN TƯ VẤN

Vị trí: Trưởng nhóm chủ trì thực hiện khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm quả lê

Mã hoạt động: 1.1.6

Địa điểm: huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thời gian: Tháng 7-8 năm 2024

 1. Thông tin chung

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình  sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2, được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt triển khai theo quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022. UBND huyện Tam Đường cùng phối hợp với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) triển khai Dự án từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn 06 xã gồm Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Giang. Dự án hướng đến hai mục tiêu là Cải thiện lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thông qua việc áp dụng các thực hành sinh thái và các thực hành sinh thái được quảng bá rộng rãi bên ngoài địa bàn dự án.

Từ năm 2014 cây lê đã được đưa vào trồng trên các vườn đồi của các hộ dân ở xã Giang Ma. Với đặc điểm vùng cao, khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp cho cây lê phát triển tốt, khỏe mạnh. Một số diện tích cho quả từ năm 2019, chất lượng quả to, đẹp và ngọt. Đến nay, trên địa bàn xã Giang Ma đã có hơn 40ha cây lê cho thu hoạch. Dự án đang thúc đẩy các hộ dân chăm sóc cây lê theo hướng sinh thái và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm quả lê. Đầu năm 2024, 02 tổ hợp tác trồng chăm sóc cây lê theo hướng sinh thái đã được thành lập với 18 hộ thành viên.

Theo kế hoạch Dự án cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn chủ trì thực hiện khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm quả lê với các thông tin như sau:

 1. Mục tuyển chuyên gia tư vấn

 •     Chủ trì thực hiện khảo sát thị trường sản phẩm tiêu thụ sản phẩm quả lê.
 •     Hướng dẫn 02 Tổ hợp tác xác định phương hướng chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả lê trong 3 niên vụ tới và Kế hoạch chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả lê trong niên vụ 2024 – 2025.
 •     Hỗ trợ 02 Tổ hợp tác hoàn thiện phương hướng chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả lê trong 3 niên vụ tới và Kế hoạch chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả lê trong niên vụ  2024 – 2025.
 1. Kết quả chuyên gia tư vấn bàn giao

 • Đề xuất triển khai hoạt động, bao gồm kế hoạch thực địa tại địa bàn dự án.
 • Báo cáo khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm quả lê (bao gồm các hình ảnh thu thập được).
 •   Phương hướng chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả lê trong 3 niên vụ tới và Kế hoạch chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả trong niên vụ 2024 – 2025 của 02 tổ hợp tác.

Các kết quả/sản phẩm của cuộc khảo sát bằng tiếng Việt.

 1. Cách tiếp cận thực hiện hoạt động

Chuyên gia tư vấn giữ vai trò trưởng nhóm chủ trì thực hiện hoạt động cùng với sự tham gia của nhóm cán bộ Dự án và các thành viên của 2 Tổ hợp tác.

Kết quả từ hoạt động khảo sát thị trường là thông tin để 02 Tổ hợp tác xác định phương hướng chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả lê trong 3 niên vụ tới và Kế hoạch chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả lê trong niên vụ 2024 – 2025.

 1. Nhiệm vụ của chuyên gia tư vấn

 •  Nghiên cứu các tài liệu, báo cáo có liên quan.
 • Xây dựng đề xuất triển khai hoạt động, bao gồm kế hoạch thực địa tại địa bàn dự án.
 • Chủ trì thực hiện khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm quả lê.
 • Hướng dẫn 02 Tổ hợp tác xác định phương hướng chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả lê trong 3 niên vụ tới và Kế hoạch chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả lê trong niên vụ 2024 – 2025.
 • Hoàn thiện báo cáo khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm quả lê.
 • Hoàn thiện phương hướng chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả lê trong 3 niên vụ tới và Kế hoạch chăm sóc và tiêu thụ sản phẩm quả lê trong niên vụ 2024 – 2025 của 02 Tổ hợp tác.
 1. Yêu cầu với chuyên gia tư vấn

 • Có bằng Đại học hoặc sau đại học về lĩnh vực liên quan đến kinh tế; quản trị kinh doanh; nông nghiệp, xã hội nhân văn;
 • Có kinh nghiệm quản lý các dự án hỗ trợ THT, HTX trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm;
 •  Có kinh nghiệm chủ trì thực hiện khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
 • Có kinh nghiệm hỗ trợ các THT, HTX xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm;
 • Có hiểu biết về canh tác nông nghiệp, du lịch sinh thái là một lợi thế;
 • Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.
 1. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

 1. Ý tưởng đề xuất triển khai hoạt động, bao gồm dự kiến mức kinh phí tư vấn.
 2. CV cập nhật

Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn 

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 28 tháng 6 năm 2024.

CISDOMA sẽ liên hệ với các ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.