THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Vị trí công việc: Cán bộ hiện trường

Báo cáo cho: Quản lý dự án

Địa chỉ làm việc: Hòa Bình và Hà Nội

Thời gian bắt đầu: 01/07/2024- 30/8/2025 (Toàn thời gian)

Thời hạn: 14 tháng, thử việc 2 tháng (gia hạn hàng năm tùy theo kết quả làm việc được đánh giá bởi Quản lý Dự án)

Mức lương: Theo thỏa thuận và không quá định mức chung của dự án

I. THÔNG TIN CHUNG

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức Khoa học – Công nghệ ngoài công lập được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Đông Nam Á Việt Nam (SEARAV), giấy phép hoạt động số A135 cập nhật ngày 04/11/2015 của Bộ Khoa học Công nghệ.

CISDOMA hướng tới xây dựng một xã hội công bằng, trong đó mỗi người dân đều có sinh kế ổn định, môi trường sống an toàn và lành mạnh, trong đó CISDOMA là một tổ chức có uy tín trong việc thực hiện và hỗ trợ các dự án phát triển.

CISDOMA đã và đang thực hiện nhiều dự án can thiệp ở cấp cơ sở, à các nghiên cứu, khảo sát và cung cấp các dịch vụ tư vấn về các chủ đề liên quan đến Quản trị đất đai, Quyền của phụ nữ, Nông nghiệp bền vững, biến đổi khí hậu và sinh kế thích ứng, chuỗi giá trị và xây dựng năng lực cho các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Hiện tại CISDOMA đang cần tuyển vị trí cán bộ thực địa cho 01 dự án dưới đây:

Dự án : “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc” được tài trợ bới Bộ Hợp tác phát triển Cộng hòa liên bang Đức (BMZ) thông qua tổ chức Bánh mỳ cho thế giới (BfdW). Dự án được thực hiện bởi 2 tổ chức là Tổ chức Nông Lâm Quốc tế (ICRAF) và CISDOMA tại 4 xã thuộc 2 huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái và huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình từ tháng 9/2021 – tháng 8/2025.

Tại Hòa Bình Dự án sẽ được triển khai bởi Viện Tư vấn phát triển KTXH nông thôn và miền núi và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hòa Bình. Dự án này sẽ góp phần giải quyết vấn đề sinh kế không bền vững của đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại địa phương thông qua cách tiếp cận nông nghiệp sinh thái với sự tham gia hiệu quả của các bên liên quan, đặc biệt là các nhóm

mục tiêu. Các cảnh quan nông nghiệp sinh thái có định hướng giới sẽ được thực hiện thí điểm tại các khu vực dự án để giải quyết các vấn đề về suy giảm hệ sinh thái, năng suất đất thấp, tăng cường nhận thức về kiến thức bản địa và sự tham gia của người dân địa phương hạn chế. Liên kết thị trường, chế biến sau thu hoạch và đóng gói sẽ được hỗ trợ; các cơ chế đồng lợi ích sẽ được đánh giá để thúc đẩy việc áp dụng các thực hành nông nghiệp sinh thái. Kết quả dự án và bài học kinh nghiệm sẽ được tài liệu hóa để nhân rộng. Dự án cũng sẽ đặc biệt chú trọng việc nâng cao năng lực của những người hưởng lợi để tham gia hiệu quả vào các hoạt động của dự án và quá trình ra quyết định ở địa phương.

Mục đích của dự án là “Nông nghiệp sinh thái góp phần xây dựng và duy trì cảnh quan bền vững và sinh kế thân thiện với môi trường cho người dân tộc thiểu số nghèo ở địa phương, nhằm giảm nghèo ở vùng Tây Bắc Việt Nam”.

Mục tiêu cụ thể của dự án:

– Các cảnh quan nông nghiệp sinh thái được nam nữ người Mường và Mông phục hồi ở 4 xã dự án thuộc 02 huyện Dự án. (Đối với Hòa Bình là 2 xã Hợp Tiến và Tú Sơn, huyện Kim Bôi)

– Các bài học kinh nghiệm của dự án về thiết lập cảnh quan nông nghiệp sinh thái sẽ được cân nhắc để lồng ghép vào trong các chính sách cấp quốc gia/cấp tỉnh và thực hiện bởi chính quyền các cấp.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN LỢI CÁN BỘ DỰ ÁN

3.1. Nhiệm vụ

– Hợp tác chặt chẽ với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lập kế hoạch các hoạt động dự án tại huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đáp ứng các chỉ số và đầu ra của Dự án.

– Chủ động lập và triển khai, theo dõi, giám sát các hoạt động Dự án tại huyện Kim Bôi

– Thực hiện các tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho cán bộ cơ sở và các tổ nhóm nông dân về các nội dung liên quan đến tổ chức và huy động sự tham gia của nông dân.

– Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu tại thực địa và đánh giá nhu cầu của người dân làm cơ sở lập kế hoạch, triển khai các hoạt động Dự án và phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả, hiệu quả Dự án.

– Phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hòa Bình lên kế hoạch, triển khai kế hoạch theo tháng, quý và năm đảm bảo tuân theo kế hoạch chung của dự án.

– Báo cáo bằng văn bản (kỹ thuật, tài chính) theo THÁNG, QUÝ, NĂM về kết quả triển khai các hoạt động và kế hoạch tiếp theo gửi Quản lý dự án và BQL Dự án Hòa Bình.

– Đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại một số vùng khác tỉnh khác của dự án và các dự án tương tự khác

– Thực hiện những công việc khác được quản lí trực tiếp giao.

3.1. Quyền lợi

– Được hưởng lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp theo quy định của Dự án, Viện CISDOMA

– Được trang bị trang thiết bị để làm việc (Máy tính xách tay, bảo hộ lao động (nếu có)).

– Được tăng lương theo quy định của Viện.

– Được nghỉ phép, chế độ hàng năm theo quy định của pháp luật Việt Nam

III. YÊU CẦU NĂNG LỰC ỨNG VIÊN

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Nông nghiệp, Lâm nghiệp Quản lý tài nguyên, phát triển bền vững, hoặc lĩnh vực liên quan.

2. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực về Nông nghiệp, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Môi trường, sinh thái, quản lý tài nguyên thiên nhiên, hỗ trợ giảm nghèo…

3. Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường các tổ chức NGOs là một lợi thế

4. Có hiểu biết về cách tiếp cận nông nghiệp sinh thái trong phát triển bền vững

5. Có kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng các tài liệu dự án, tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho nông dân về các lĩnh vực liên quan.

6. Có kinh nghiệm làm việc hiện trường làm việc với cộng đồng dân tộc thiểu số, với người Mường, người Dao là một lợi thế

7. Có năng lực lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi và đánh giá các hoạt động của dự án

8. Có đủ sức khỏe và sẵn sàng công tác hiện trường để thực hiện các hoạt động của dự án.

9. Ưu tiên các ứng viên thường trú tại các xã Dự án, huyện Kim Bôi và các địa phương lân cận.

IV. CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đăng ký (Tiếng Việt) bao gồm:

1. Thư bày tỏ quan tâm cho vị trí “Cán bộ hiện trường”

2. Sơ yếu lý lịch cá nhân/CV. Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử tại địa chỉ email: info@cisdoma.org.vn hoặc bản cứng gửi về địa chỉ: Viện Tư vấn phát triển KTXH nông thôn và miền núi – CISDOMA, số 24 Khu K80C, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 0243.784.3681/ 0987798115. Hạn cuối nhận hồ sơ 10/06/2024.

Lưu ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những ứng viên được lựa chọn vào danh sách ngắn.