DỰ ÁN

Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình

sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 

(Giai đoạn 2)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR)

TUYỂN ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Vị trí:  Tập huấn viên cho các hộ dân đang kinh doanh lưu trú (homestay) thuộc các tổ nhóm du lịch cộng đồng

Mã hoạt động: 1.1.2

Địa điểm: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thời gian: Từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 5 năm 2024

1. Thông tin chung

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2,  được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án doViện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA), phối hợp với UBND huyện Tam Đường tổ chức triển khai trên địa bàn 06 xã: Khun Há, Bình Lư, Bản Bo, Bản Giang, Hồ Thầu, Giang Ma từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2025. Dự án hướng đến  mục tiêu cải thiện lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường cho cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thông qua việc áp dụng các mô hình nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng.

Thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng ở các thôn bản thuộc huyện Tam Đường một trong những nội dung của Dự án. Với cảnh sắc núi non hùng vĩ và địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số là những đặc điểm thu hút du khách. Năm 2023 huyện Tam Đường đã thu hút được hơn 450.000 lượt khách thăm quan trong đó có hơn 80.000 lượt khách quốc tế. Các điểm bản du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Tam Đường gồm bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu,  bản Lao Chải 1, xã Khun Há, bản Chu Va 6 xã Sơn Bình, bản Thẳm, xã Bản Hon.

Để hỗ trợ các hoạt động du lịch tại các bản đạt hiệu quả hơn nữa, dự án cần tuyển đơn vị tư vấn trong nước để tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các hộ gia đình đang thực hiện  kinh doanh lưu trú (homestay) ở các bản du lịch với các thông tin như sau:

2. Mục tiêu tập huấn

Các hộ dân  đang thực hiện  kinh doanh lưu trú (homestay) ở các bản có thể áp dụng các kỹ năng cần thiết trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch và thực hiện liên kết trong hoạt động kinh doanh du lịch.

3. Thời gian, địa điểm, thành phần tham gia

  • Lớp 1 về nội dung kinh doanh lưu trú du lịch tại nhà dân với thời lượng 02 ngày cho 30 hộ dân làm homestay ở các bản Sì Thâu Chải, bản Lao Chải 1, bản Chu Va 6, và bản Thẳm.
  • Lớp 2 về nội dung quản lý và xây dựng mô hình liên kết du lịch cộng đồng với thời lượng 02 ngày cho 30 hộ dân làm homestay ở các bản Sì Thâu Chải, bản Lao Chải 1, bản Chu Va 6, và bản Thẳm.
  • Thời gian tổ chức dự kiến trong tuần 22-30/5/2025.
  • Địa điểm tổ chức tại huyện Tam Đường.
  • Đại diện các hộ gia đình tham gia lớp tập huấn sẽ được cấp chứng nhận tham gia lớp tập huấn bởi đơn vị thực hiện tập huấn.

4. Sản phẩm chuyên gia tư vấn cần bàn giao

    –    Đề xuất nội dung, chương trình tập huấn.

   –     Tài liệu tập huấn (file word và power point).

    –    Chứng nhận tham gia lớp tập huấn cho các hộ gia đình tham gia lớp tập huấn.

   –     Báo cáo tập huấn.

5. Các hoạt động và thời gian dự kiến

Đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với cán bộ CISDOMA và BQL dự án thực hiện các công việc, cụ thể như sau:

STT

Các hoạt động

Ngày hoàn thành

Lưu ý

1

Thống nhất và ký kết hợp đồng tư vấn

Ngày 21 /5/2024

 

2

Tư vấn xây dựng đề xuất nội dung, chương trình tập huấn lớp 1

Ngày 22/5/2024

 

3

Thống nhất nội dung, chương trình tập huấn lớp 1

Ngày 23/5/2024

Có thể họp online hoặc offline

4

Tư vấn thực hiện 02 lớp tập huấn sự hỗ trợ của Dự án

Ngày 24-27/5/2024

Công tác tổ chức, hậu cần do Dự án thực hiện

5

 Bàn giao báo cáo và thanh lý hợp đồng

Ngày 30/5/2024

 

6. Phí tư vấn

Kinh phí dành cho đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ sẽ được thỏa thuận bởi hai bên cùng với Đề xuất nội dung tập huấn .

7. Yêu cầu lĩnh vực hoạt động và kinh nghiệm của đơn vị tư vấn

– Có lĩnh vực hoạt động về đào tạo nhân lực cho lĩnh vực du lịch,

– Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng;

– Có kinh nghiệm tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng cho hộ gia đình làm du lịch cộng đồng;

– Có kinh nghiệm làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số ở Lai Châu là một lợi thế;

8. Liên hệ:

Các đơn vị quan tâm đến hoạt động vui lòng gửi đề xuất và thông tin về đơn vị qua email theo địa chỉ thuong.vt@cisdoma.org.vn  trước ngày 20/5/2023