Tuyển dụng

­

Tuyển Trưởng nhóm thực hiện Khảo sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế ở 03 xã Nậm Nhoóng, Xã Cắm Muộn xã Tiền Phong

Dự án “Nâng cao thu nhập và tăng cường bình đẳng giới cho đồng bào  dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An” ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Vị trí: Trưởng nhóm thực hiện Khảo sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp và tiềm năng phát triển kinh tế ở [...]

July 20th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Tập huấn viên cho 02 lớp tập huấn về kỹ năng dành cho porter trong tour trekking

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  (Giai đoạn 2) ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN Vị trí: Tập huấn viên cho 02 lớp tập [...]

May 18th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển tư vấn hỗ trợ thành lập và thúc đẩy vận hành Mạng lưới rừng cộng đồng tại Lào Cai

Tiêu đềTuyển tư vấn hỗ trợ thành lập và thúc đẩy vận hành Mạng lưới rừng cộng đồng tại Lào CaiMục tiêuThành lập và xây dựng quy chế, phương án hoạt động cho Mạng lưới rừng cộng đồng tại tại Lào CaiTổ chức thực hiệnViện Tư vấn Phát triển KT- XH Nông thôn và Miền [...]

April 21st, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển tập huấn huấn viên cho khóa tập huấn về kiến thức, kỹ năng cho các thành viên tổ nhóm du lịch cộng đồng

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (Giai đoạn 2) ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN Vị trí: Tập huấn huấn viên cho khóa tập huấn về [...]

April 4th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển tư vấn/nhóm tư vấn đánh giá về thực tế và kinh nghiệm  triển khai giao đất giao rừng có nguồn gốc từ các nông lâm trường và giao đất cho hộ gia đình, cộng đồng từ quỹ đất thu hồi từ các công ty NLN nhằm đề xuất các khuyến nghị giải pháp thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 112/2015/QH13

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU ĐÁNH GIÁ TIẾN TRÌNH GĐGR VÀ THỰC TẾ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 112/ 2015/QH13  VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI CÓ NGUỒN GỐC TỪ NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH DO CÁC CÔNG TY NÔNG NGHIỆP, CÔNG TY LÂM NGHIỆP, BAN QUẢN LÝ RỪNG VÀ CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA [...]

April 3rd, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển chuyên gia Xây dựng kế hoạch phát triển thôn bản du lịch cộng đồng và xây dựng tour trải nghiệm du lịch tại địa bàn

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (Giai đoạn 2) ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR) TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN Vị trí: Xây dựng kế hoạch phát triển thôn [...]

March 13th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển thực tập sinh Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu” tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH Thông tin chung Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi [...]

March 9th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển đơn vị tư vấn giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư

                                                                       ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề Tuyển đơn vị tư vấn giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư [...]

February 27th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn thiết kế lắp đặt trang thiết bị cho các homestay và thiết kế xây dựng, thiết kế lắp đặt trang thiết bị thực hiện dịch vụ tắm thuốc dân tộc Dao

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU                                     [...]

February 22nd, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển đơn vị Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán (TKKT-DT) giao đất gắn với giao rừng cho cộng đồng dân cư

                                                                     ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Tiêu đề Tuyển đơn vị Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán (TKKT-DT) giao [...]

February 10th, 2023|Tuyển dụng|