Tuyển dụng

­

Biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp sinh thái và tập huấn giảng viên nguồn (1.1.4)

Vị trí: Biên soạn tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp sinh thái và tập huấn giảng viên nguồn (1.1.4) Địa điểm: huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Thời gian: Tháng 1 – tháng 3, năm 2022 Thông tin chung Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ [...]

January 13th, 2023|Tuyển dụng|

Tuyển đơn vị tư vấn giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư

Viện tư vấn phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi (CISDOMA) là một tổ chức phi chính phủ (NGO), được thành lập vào năm 2000. CISDOMA đã thực hiện một số dự án phát triển, đặc biệt là kết nối với cấp cơ sở, thực hiện nhiều nghiên cứu và  [...]

November 25th, 2022|Tuyển dụng|

Tuyển dụng Tư vấn thực hiện Khảo sát tình hình phát triển kinh tế – xã hội của 6 xã dự án và xây dựng công cụ giám sát, đánh giá dự án  

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  (Giai đoạn 2) ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Vị trí: Thành viên nhóm thực hiện hoạt động khảo sát tình hình phát triển [...]

November 17th, 2022|Tuyển dụng|

Tuyển dụng vị trí Kế toán dự án

  Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức Khoa học – Công nghệ ngoài công lập được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-TW ngày 22/5/2000 của Chủ tịch Hội Nghiên cứu Đông Nam Á Việt Nam (SEARAV), giấy phép hoạt động số [...]

November 2nd, 2022|Tuyển dụng|

Tuyển Trưởng nhóm đánh giá cuối kì dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lí để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai cho phụ nữ dân tộc thiểu số”

1. Thông tin chung Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” được tài trợ bởi tổ chức INKOTA-CHLB Đức, do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi [...]

October 4th, 2022|Tuyển dụng|

Tuyển trưởng nhóm thực hiện khảo sát xây dựng bản đề xuất/thuyết minh triển khai các mô hình nông nghiệp theo hướng sinh thái và thị trường

DỰ ÁN Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu  (Giai đoạn 2) ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Vị trí: Trưởng nhóm thực hiện khảo sát xây dựng bản đề xuất/thuyết minh triển khai [...]

September 7th, 2022|Tuyển dụng|

Tuyển dụng vị trí Quản lý dự án : “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” và “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc”

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế - Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) là một Tổ chức Phi Chính phủ Việt Nam (NGO), được thành lập vào năm 2000. CISDOMA đã thực hiện một số dự án phát triển, đặc biệt là kết nối với cấp cơ sở, đã thực hiện nhiều [...]

August 19th, 2022|Tuyển dụng|

Tuyển dụng vị trí Quản lý dự án : “Tăng cường tiếp cận quản lý, sử dụng đất và rừng của đồng bào dân tộc thiểu số” và “Nông nghiệp sinh thái cho cảnh quan bền vững nhằm giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc”

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Vị trí công việc Quản lý dự án Báo cáo cho Viện trưởng Địa điểm làm việc Hà Nội, Lào Cai và Hòa Bình Thời gian bắt đầu 05/09/2022 Thời hạn 12 tháng, có gia hạn hàng năm tùy theo kết quả làm việc Thời gian thử việc: 01 tháng Mức [...]

August 19th, 2022|Tuyển dụng|

Tuyển tập huấn viên “Khóa tập huấn viết câu chuyện phụ nữ và đất đai” ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Viện Tư vấn Phát triển KT-XH nông thôn và miền núiTrung tâm Trợ giúp pháp lý NN  tỉnh Nghệ AnUBND huyện Quế Phong DỰ ÁN “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” ĐIỀU KHOẢN THAM [...]

June 27th, 2022|Tuyển dụng|

Tuyển tư vấn góp ý cho “Tài liệu hướng dẫn thực hiện truyền thông và tư vấn pháp luật về đất đai cho phụ nữ”

Thông tin chung Dự án “Tăng cường kiến thức pháp luật và hỗ trợ pháp lý để đảm bảo quyền bình đẳng về đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số” được tài trợ bởi CHLB Đức, triển khai ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình và huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An từ [...]

June 15th, 2022|Tuyển dụng|