Dự án “Thanh niên giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam” do tổ chức CISDOMA tại Việt Nam và Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và miền núi triển khai trong 04 năm (2020 -2032) trên địa bàn các tỉnh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
Mục tiêu dự án nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam thông qua việc tăng cường sự tham gia của thanh niên trong việc thay đổi nhân thức và hành vi xung quanh các định kiến giới, đặc biệt là giới trẻ tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong khuôn khổ dự án, Hội thảo Khởi động dự kiến được tổ chức vào 25/09/2020 tại thành phố Hà Nội nhằm giới thiệu tổng quan dự án. Bên cạnh đó, hội thảo là không gian khơi gợi mối quan
tâm của sinh viên, các tổ chức phi chính phủ về vấn đề giới và định kiến giới, những cơ hội và thách thức đối với dự án và phương thức hợp tác các nguồn lực để đạt mục tiêu chung.
Để thực hiện hoạt động Hội thảo Khởi động, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và miền núi CISDOMA đang tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ tổ chức Hội thảo khởi động dự
án.
II. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
– Chuẩn bị hội trường (tối thiểu 100 người), âm thanh, ánh sáng, bàn đón tiếp đại biểu, nước
uống, hoa để bàn… đảm bảo chất lượng để tổ chức lễ khởi động dự án.
– Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ phục vụ đầu chương trình trong khoảng 30 phút.
– Mời phóng viên báo chí, truyền thông dự và đưa tin về chương trình.
– Chuẩn bị MC, kịch bản MC và đội lễ tân phục vụ chương trình.
– Phối hợp mời đại biểu chủ trì tọa đàm về giới và định kiến giới.
– Huy động 100 sinh viên tham gia chương trình.

TOR: https://drive.google.com/file/d/1yIFLuviVRrwaz67RyGIjTrgMFcmeI63B/view?usp=sharing
Cá nhân, tổ chức có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm báo giá đến địa chỉ thư điện tử
recruiment@cisdoma.org.vn
Hoặc bản cứng gửi về địa chỉ: Nhà 24, khu K80 C, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ 18/09/2020