Vị trí: Chuyên gia tập huấn ToT thúc đẩy áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp sinh thái

Mã hoạt động: 1.1.5

Địa điểm: Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thời gian: Tháng 5 – 6 năm 2024

1. Thông tin chung

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các cộng đồng hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2, được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án đã được UBND tỉnh Lai Châu phê duyệt triển khai theo quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022. UBND huyện Tam Đường cùng phối hợp với Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế – Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) triển khai Dự án từ năm 2022 đến năm 2025 trên địa bàn 06 xã gồm Bình Lư, Khun Há, Bản Bo, Hồ Thầu, Giang Ma, Bản Giang. Dự án hướng tới mục tiêu: i) cải thiện lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thông qua việc áp dụng các thực hành sinh thái; ii) các thực hành sinh thái được quảng bá rộng rãi bên ngoài địa bàn dự án.

Để đạt mục tiêu của dự án, các tổ nhóm nông dân tại các thôn bản đã được thúc đẩy thành lập và vận hành để phối hợp với Dự án và các bên liên quan triển khai các giải pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh thái, nông nghiệp kết hợp du lịch. Các giải pháp nông nghiệp theo hướng sinh thái và phù hợp với địa phương được xác định và thí điểm triển khai bao gồm:

– Trồng rau củ chuyên canh theo hướng sinh thái kết hợp với chăn nuôi ở bản Tân Bình, xã Bình Lư (với …. hộ).

– Luân canh rau củ (bí xanh, cải thảo, khoai tây) trên đất trồng lúa ở bản Nà Phát, và Thèn Thầu xã Bình Lư (với 10 hộ theo tổ hợp tác).

– Hệ thống canh tác Vườn–Ao–Chuồng khép kín (hoặc Vườn-Chuồng) ở một số bản thuộc các xã Bản Giang, Hồ Thầu, Bản Bo, Bình Lư (với 87 hộ).

– Chăm sóc cây ăn quả ôn đới (cây lê) trên đất dốc theo hướng sinh thái ở một số bản thuộc xã Giang Ma (với 17 hộ theo tổ hợp tác)

– Bảo tồn và phát triển vùng chè cổ thụ ở một số bản thuộc xã Giang Ma và Khun Há (với 143 hộ)

– Phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch cộng đồng ở bản Sì Thâu Chải xã Hồ Thầu và Lao Chải 1 xã Khun Há (với 27 hộ theo tổ hợp tác).

Dự án có kế hoạch tổ chức tập huấn ToT cho các hộ gia đình đang triển khai mô hình hệ thống canh tác Vườn–Ao–Chuồng khép kín (hoặc Vườn-Chuồng) với các thông tin sau:

2. Mục tiêu tuyển chuyên gia

Chuyên gia thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Rà soát, đánh giá việc áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp sinh thái của các hộ gia đình đang triển khai mô hình hệ thống canh tác Vườn–Ao–Chuồng khép kín (hoặc Vườn-Chuồng) so với kế hoạch hộ gia đình đã xây dựng.

– Xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn các hộ gia đình đang triển khai mô hình hệ thống canh tác Vườn–Ao–Chuồng khép kín (hoặc Vườn-Chuồng) với các kỹ thuật nông nghiệp sinh thái phù hợp theo điều kiện thực tế của hộ gia đình.

– Triển khai các lớp tập huấn ToT cho các hộ gia đình đang triển khai mô hình hệ thống canh tác Vườn–Ao–Chuồng khép kín (hoặc Vườn-Chuồng) với các kỹ thuật nông nghiệp sinh thái phù hợp theo điều kiện thực tế của hộ gia đình.

3. Nhiệm vụ thời gian và địa điểm

3.1. Thực hiện rà soát, đánh gia và xây dựng kế hoạch tập huấn

Chuyên gia tư vấn cùng với cán bộ dự án đến thực tế từng hộ gia đình trao đổi, ghi nhận so với kế hoạch hộ gia đình đã xây dựng thì những kỹ thuật nào hộ gia đình đã áp dụng được, những kỹ thuật nào hộ gia đình chưa áp dụng, lý do tại sao. Ngoài những kỹ thuật đã xác định trong kế hoạch thì những kỹ thuật nào hộ gia đình mong muốn áp dụng trong thời gian tới và thảo luận kế hoạch áp dụng.

Chuyên gia tư vấn cùng với cán bộ dự án xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn các hộ gia đình áp dụng các kỹ thuật nông nghiệp sinh thái. Các lớp tập huấn được thiết kế theo hướng ToT thực hành và triển khai kỹ thuật tại 1 hộ gia đình, các hộ gia đình trong bản cùng tham gia học hỏi sau đó áp dụng tại gia đình mình và hướng dẫn các hộ khác.

Thời gian: Tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Các thôn bản dự án thuộc huyện Tam Đường

3.2. Thực hiện các lớp tập huấn

Chuyên gia tư vấn cùng với cán bộ dự án tổ chức các lớp tập huấn theo kế hoạch đã xây dựng.

Sau tập huấn chuyên gia tư vấn tiếp tục hỗ trợ các hộ gia đình làm thí điểm , cán bộ dự án sẽ đôn đốc, hỗ trợ các hộ gia đình khác áp dụng các kỹ thuật.

Thời gian: Tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Các thôn bản dự án thuộc huyện Tam Đường

4. Yêu cầu với chuyên gia

· Có bằng cấp chuyên môn trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi);

· Có kiến thức về sản xuất nông lâm nghiệp bền vững; nông nghiệp sinh thái;

· Có kinh nghiệm hỗ trợ, triển khai các hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc;

· Có kinh nghiệp tập huấn cho người lớn;

· Công tác trong các tổ chức phát triển, đơn vị nghiên cứu, giảng dạy về nông, lâm nghiệp là một lợi thế;

5. Liên hệ

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

1. Email bày tỏ sự quan tâm bao gồm ý tưởng triển khai hoạt động và dự kiến mức kinh phí tư vấn.

2. CV cập nhật Hồ sơ đăng ký gửi về địa chỉ email: thuong.vt@cisdoma.org.vn

Hạn cuối nhận hồ sơ 5 P.M ngày 04 tháng 5 năm 2024.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.