DỰ ÁN

Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (Giai đoạn 2)

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU (ToR)

TUYỂN CHUYÊN GIA TƯ VẤN

Vị trí: Xây dựng kế hoạch phát triển thôn bản du lịch cộng đồng và xây dựng tour trải nghiệm du lịch tại địa bàn

Mã hoạt động: 1.1.6

Địa điểm: Bản Sì Thâu Chải, xã Khun Há và bản Lao Chải 1 xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Thời gian: Từ ngày 15 tháng 3 năm 2023 đến 30 tháng 4 năm 2023

 1. Thông tin chung

Dự án Tăng cường khả năng chống chịu cho các nhóm hộ nghèo thông qua các loại hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu Giai đoạn 2,  được tổ chức Bánh mỳ cho Thế giới (BftW) và tổ chức Action on Poverty (AOP) tại Việt Nam tài trợ. Dự án doViện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA), phối hợp với UBND huyện Tam Đường tổ chức triển khai trên địa bàn 06 xã: Khun Há, Bình Lư, Bản Bo, Bản Giang, Hồ Thầu, Giang Ma từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2025. Dự án hướng đến  mục tiêu cải thiện lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường cho cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số thông qua việc áp dụng các mô hình nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng.

Thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng ở bản Sì Thâu Chải thuộc xã Hồ Thầu và bản Lao Chải 1 thuộc xã Khun Há là một trong những nội dung của Dự án được tổ chức AOP tài trợ. Với cảnh sắc núi non hùng vĩ và địa bàn sinh sống lâu đời của đồng bào dân tộc thiểu số là những đặc điêm thu hút du khách. Sì Thâu Chải với hơn 60 hộ dân là người Dao sinh sống ở độ cao khoảng1.500 mét, Lao Chải 1 với hơn 40 hộ dân là người H’Mông sinh sống ở độ cao hơn 1.200 mét. Hoạt động du lịch cộng đồng ở hai bản đã được hình thành trong một vài năm gần đây. Hàng năm đón khoảng hơn chục nghìn lượt khách đến thăm, trong đó có hàng nghìn lượt khách nghỉ lại qua đêm tại các gia đình (homestay).

Để hỗ trợ cộng đồng 02 bản thực hiện các hoạt động du lịch đạt hiệu quả hơn nữa, Dự án cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước để xây dựng kế hoạch phát triển thôn bản du lịch cộng đồng và xây dựng tour trải nghiệm du lịch tại 02 bản với các thông tin như sau: 

 1. Mục tiêu tuyển chuyên gia tư vấn
 • Chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển thôn bản du lịch cộng tại 02 bản giai đoạn 2023 -2025 gắn với nguồn lực của địa phương và định hướng của cơ quan chức năng.  
 • Chủ trì xây dựng 02 tour trải nghiệm du lịch tại 02 bản kèm theo nội dung thông tin giới thiệu các khu/tuyến/điểm trong mỗi tour.
 1. Sản phẩm chuyên gia tư vấn cần bàn giao
 • 01 Kế hoạch phát triển thôn bản du lịch cộng đồng tại bản Sì Thâu Chải giai đoạn 2023 -2025.  
 •  01 Kế hoạch phát triển thôn bản du lịch cộng đồng tại bản Lao Chải 1 giai đoạn 2023 -2025.  
 • 01 tour trải nghiệm du lịch tại bản Sì Thâu Chải bàn kèm theo nội dung thông tin giới thiệu các khu/tuyến/điểm trong tour
 •    01 tour trải nghiệm du lịch tại bản bản Lao Chải 1 bàn kèm theo nội dung thông tin giới thiệu các khu/tuyến/điểm trong tour.
 1. Các hoạt động và thời gian dự kiến

Chuyên gia tư vấn phối hợp chặt chẽ với cán bộ CISDOMA, cán bộ AOP và BQL dự án thực hiện các công việc, cụ thể như sau:

STT

Các hoạt động

Thời gian dự kiến

Lưu ý

1

Thống nhất và ký kết hợp đồng tư vấn

Tuần 3 tháng 3/2023

 

2

Chuyên gia tư vấn xây dựng kế hoạch thu thập thông tin tại thực địa

Tuần 3 tháng 3/2023

 

3

Thống nhất kế hoạch thu thập thông tin tại thực địa

Tuần 3 tháng 3/2023

Có thể họp online hoặc offline

4

Chuyên gia tư vấn chủ trì thu thập thông tin tại địa bàn dự án (Lần 1)

Tuần 4 tháng 3/2023 (Dự kiến 21-25/3)

 

5

Chuyên gia tư vấn xây dựng dự thảo 02 kế hoạch phát triển thôn bản DLCĐ và 02 tour trải nghiệm du lịch tại 02 bản

Tuần 5 tháng 3/2023

Tuần 1 tháng 4/2023

Góp ý từ CISDOMA, AOP và BQL

6

Chuyên gia tư vấn chủ trì thu thập góp ý cho 02 kế hoạch phát triển thôn bản DLCĐ và 02 tour trải nghiệm du lịch tại địa bàn dự án (Lần 2)

Tuần 2 tháng 4/2023 (Dự kiến 10-14/4)

Kế hoạch do chuyên gia tư vấn xây dựng

7

Chuyên gia tư vấn hoàn thiện 02 kế hoạch phát triển thôn bản DLCĐ và 02 tour trải nghiệm du lịch.

Tuần 3 tháng 4/2023

Góp ý từ CISDOMA, AOP và BQL

8

Chuyên gia tư vấn bàn giao sản phẩm cho CISDOMA & hoàn thiện thủ tục thanh toán.

Tuần 4 tháng 4/2023 (Trước 30/4)

 

5. Phí tư vấn

Kinh phí dành cho chuyên gia tư vấn thực hiện nhiệm vụ sẽ được trao đổi, thỏa thuận bởi hai bên.

6. Yêu cầu kiến thức, kinh nghiêm của chuyên gia tư vấn

–       Có bằng cấp, chứng chỉ về các chuyên ngành liên quan đến du lịch, kinh tế, xã hội học;

–       Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng;

–       Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng và tour trải nghiệm du lịch cộng đồng;

–       Có hiểu biết về bản sắc văn hóa của người Dao và người H’Mông là một lợi thế;

–       Có kinh nghiệm làm việc với đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc là một lợi thế;

–       Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức phát triển là một lợi thế.

 1. Liên hệ:

Các cá nhân quan tâm đến hoạt động vui lòng liên hệ và gửi CV qua email theo địa chỉ thuong.vt@cisdoma.org.vn  trước ngày 15/3/2023.

Dự án liên hệ phỏng vấn với các cá nhân được lựa chọn.

Nếu cần thêm thông tin về hoạt động vui lòng liên hệ với Mr. Vũ Thế Thường – Quản lý dự án theo số điện thoại: 0912066330.