Tư vấn và các dịch vụ khác

­

Tư vấn xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển (03 – 07/2015)

Từ tháng 03 đến tháng 07/2015, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển cho tổ chức International tại Việt Nam (AEAV). Với thời gian thực hiện 05 tháng, gói tư vấn được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng Kế hoạch Chiến lược Quốc gia cho [...]

March 2nd, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Tư vấn giảm thiểu mức độ dễ bị tổn thương và tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu (03 – 06/2015)

Từ tháng 03 đến tháng 06/2015, CISDOMA đảm nhận vai trò trưởng nhóm tư vấn cho dự án Cùng nhau tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu do Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Thiên chúa giáo (CRS) tiến hành và quỹ MACF tài trợ. Dự án đã hỗ trợ người [...]

March 2nd, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Nghiên cứu chuỗi giá trị Cacao tại miền Nam (01 – 12/2010)

Từ tháng 01 đến tháng 12/2010, CISDOMA tiến hành hoạt động nghiên cứu chuỗi giá trị Cacao tại miền nam Việt Nam dưới sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Bỉ. Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu về chuỗi giá trị cacao tại tỉnh Bến Tre, Vũng Tàu, An Giang và Đồng [...]

March 1st, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|

Nghiên cứu tình hình kinh tế-xã hội dự án KfW7 (10/2009 – 04/2010)

Từ tháng 10/2009 đến tháng 04/2010, CISDOMA tiến hành nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương thuộc dự án Phát triển Lâm nghiệp tại Hòa Bình và Sơn La (KfW7). Đây là hoạt động do tổ chức GIZ tài trợ với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu [...]

March 1st, 2016|Tư vấn và các dịch vụ khác|