Nhằm hỗ trợ tổ chức Aide et Action International tại Việt Nam (AEAV) trong việc xây dựng Kế hoạch Chiến lược Quốc gia và mở rộng hoạt động tại phía bắc Việt Nam, từ tháng 04 đến tháng 07/2015, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn khảo sát ban đầu về tình hình kinh tế-xã hội của một số địa phương thuộc tỉnh Hòa Bình  và Lai Châu. Mục tiêu của các đợt khảo sát nhằm xác định các vùng hoạt động và lĩnh vực hoạt động cho các dự án trong tương lai của AEAV