Từ tháng 03 đến tháng 06/2015, CISDOMA đảm nhận vai trò trưởng nhóm tư vấn cho dự án Cùng nhau tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu do Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Thiên chúa giáo (CRS) tiến hành và quỹ MACF tài trợ. Dự án đã hỗ trợ người dân địa phương trong việc giảm nhẹ mức độ dễ bị tổn thương và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường năng lực và giảm bớt thiệt hại về sinh kế do biến đổi khí hậu gây nên. Dự án đã góp phần trực tiếp hỗ trợ 35000 người dân (8183 hộ dân) thuộc xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đây là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các thảm họa thiên tai