Tập huấn

­

Tập huấn: “Kỹ năng giám sát xây dựng công trình phúc lợi địa phương”

Trong 02 ngày 17-18.4.2014, tại xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, CISDOMA đã tổ chức Khóa tập huấn “Kỹ năng giám sát xây dựng công trình phúc lợi địa phương”. Đây là hoạt động thuộc dự án “Nhân điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

CISDOMA tổ chức lớp “Tập huấn cho tập huấn viên (TOT) về Dân chủ cơ sở và Quyền tham gia của người dân”

Trong 02 ngày 5-6/12/2013, tại xã Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, CISDOMA đã tổ chức Khóa tập huấn “Tập huấn cho tập huấn viên (TOT) về Dân chủ cơ sở và Quyền tham gia của người dân”. Đây là hoạt động thuộc dự án “Nhân điểm mô hình cộng đồng tham gia [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

Tập huấn và phổ biến về Quyền khai sinh của trẻ em và các văn bản pháp lý liên quan

Ngày 26/10/2012, tại Quang Bình, Tỉnh Hà Giang, khóa Tập huấn về “Quyền khai sinh của trẻ em và các văn bản pháp lý liên quan” được tổ chức bởi Viện Tư vấn Phát triển KTXH Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) phối hợp với Hội phụ nữ Huyện Quang Bình thực hiện. Đây là [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

CISDOMA phối hợp với HLH Phụ nữ Quang Bình tổ chức khóa tập huấn “ Kỹ năng truyền thông tại cộng đồng”

Trong 02 ngày 8-9/10/2012, tại Quang Bình, Hà Giang, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đã tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng truyền thông tại cộng đồng” cho BCH HPN Huyện Quang Bình và cán bộ là chủ nhiệm các CLB Phụ nữ với Pháp luật và [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

Tập huấn: “Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương có sự tham gia”

Vừa qua, tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, CISDOMA đã tổ chức Khóa tập huấn “Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương có sự tham gia. Đây là hoạt động thuộc dự án “Mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng [...]

December 17th, 2015|Góc thông tin|