Ngày 10.10.2014, Viện Tư vấn Phát triển KTXH Nông thôn và Miền núi và UBND xã Yên Thành, Huyện Quang Bình, Hà Giang đã tổ chức Hội thảo “Tổng kết dự án “Nhân điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương ’’ thuộc chương trình VACI 2013.

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Tuấn Hùng – Đại diên Ban dân vận Huyện Quang Bình, ông Hoàng Thành Đại, Chủ tịch, ông Nguyễn Quang Huy, Bí thư Đảng ủy xã Yên Thành, ông Hoàng Xuân Đoàn, Chủ tịch HĐND xã Yên Thành và một số đại diện các ban ngành đoàn thể xã như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Mặt Trận Tổ Quốc và đại diện Viện CISDOMA ….

Dự án được triển khai từ tháng 11/2013 và kết thúc vào tháng 10/2014.

Tại hội thảo Tổng kết dự án, cô Nguyễn Thị Thanh Nhã, cán bộ dự án Viện CISDOMA, đã giới thiệu tóm tắt các hoạt động và kết quả của dự án đã đạt được. Các đại biểu cùng nhau thảo luận đánh giá các kết quả đạt được của Dự án, qua đó phân tích cụ thể các nguyên nhân hạn chế, rút ra các bài học kinh nghiệm về cách làm của dự án và khả năng nhân rộng mô hình ở địa phương.

Đại diện người dân hưởng lợi của 2 thôn Yên Lập và Pà Vày Sủi cho biết họ rất vui vì nhờ có dự án mà khuôn viên của nhà văn hóa 2 thôn Yên Lập và Pà Vày Sủi đã được sửa sang gọn gàng sạch đẹp. Chia sẻ với các đại biểu tại hội thảo, ông Vàng Seo Chợ – Trưởng thôn Pà Vày Sủi xã Yên Thành nói: “Pà Vày Sủi là một trong những thôn của xã Yên Thành vẫn còn rất nhiều khó khăn. Nhà văn hóa của thôn khi chưa có dự án đầu tư thì chỉ là một ngôi nhà nằm giữa đồi không có tường xây bao quanh khuôn viên, trâu bò có thể vào phá phách nhưng từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ từ dự án chúng tôi đã tiến hành xây dựng khuôn viên nhà văn hóa thôn. Chúng tôi đã áp dụng những kiến thức học được từ dự án triển khai thực hiện theo phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng: lấy ý kiến của dân trong thôn lập kế hoạch xây dựng khuôn viên nhà văn hóa; Công khai dự toán công trình, họp dân thống nhất cách thức và mức đóng góp của người dân; Bầu nhóm giám sát cộng động trong thôn; Công khai quyết toán công trình sau khi hoàn thành. Qua đó chúng tôi đã được thực hành các nội dung trong Pháp lệnh Dân chủ cơ sở: Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”.

Đại diện 8 thôn của xã Yên Thành đều cam kết áp dụng mô hình “Cộng đồng tham gia vào quá trình xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương”.

Thay mặt xã Yên Thành, ông Hoàng Thành Đại Chủ tịch xã đã phát biểu: “Từ khi dự án được triển khai thực hiện tại xã Yên Thành, người dân trong toàn xã đã được hiểu biết và nâng cao kiến thức về Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, về các quyền của người dân khi tham gia lập kế hoạch phát triển KTXH tại địa phương. Dự án đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của các ban ngành, của cộng đồng trong toàn xã, giúp cho người dân tộc thiểu số hiểu rõ hơn về chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Đây là một dự án hay, thiết thực. Đại diện 8 trưởng thôn trong xã đã ký cam kết áp dụng mô hình này để triển khai tại các thôn nhằm tăng cường sự tham gia của người dân, đẩy mạnh tính công khai, minh bạch trong xây dựng công trình phúclợi, trong các hoạt động phát triển KT-XH-VH địa phương. Thay mặt nhân dân trong xã Yên Thành, tôi xin cảm ơn Viện Tư vấn Phát triển KTXH Nông thôn và Miền núi đã giúp đỡ và cung cấp cho chúng tôi những kiến thức hay, kỹ năng làm việc khoa học và mô hình thực hành dân chủ rất thiết thực”.
CISDOMA