Ngày mùng 2 tháng 7 năm 2019, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền Núi (CISDOMA) rất vinh dự đón tiếp 26 cán bộ cao cấp đến từ Chính phủ Myanmar trong chuyến tham quan học hỏi kinh nghiệm về luật và chính sách phát triển đất đai của Việt Nam.

Chia sẻ và thảo luận giữa các đại biểu

Đoàn đại biểu bao gồm 26 cán bộ cao cấp đến từ Myanmar như Thượng Viện, Nghị Viện, Bộ Nông Nghiệp và Quản trị Đất đai, Bộ Lâm Nghiệp, đại diện của FAO và Viện phát triển nông thôn Landesa. Chuyến tham quan học hỏi 10 ngày sẽ được tổ chức từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 7 năm 2019. Mục đích của chuyến đi này nhằm nâng cao nhận thức về các thực hành tốt về luật và chính sách trong bối cảnh an ninh quyền sở hữu đất đai của người nông dân nhỏ gắn với hướng dẫn tự nguyện về quản trị có trách nhiệm đối với quyền sở hữu đất đai, ngư trường và rừng trong bối cảnh an ninh lương thực quốc gia (VGGT).

Ông Trương Quốc Cần, Viện trưởng CISDOMA, phát biểu

Trong chuyến thăm quan tại Viện, đoàn đại biểu đã được nghe giới thiệu tóm tắt về kinh nghiệm làm việc lâu năm trong lĩnh vực đất đai của CISDOMA. Tiếp đó, các đại biểu đã có thảo luận và chia sẻ rất sôi nổi về các chủ đề liên quan đến đất đai trong bối cảnh của Myanmar và Việt Nam đặc biệt là các chủ đề về quyền đất đai của phụ nữ, tranh chấp đất đai, khung pháp lý và sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự (CSO) trong quản trị đất đai.

Kết thúc chuyến thăm quan, đoàn đại biểu đã đánh giá cao các thông tin và kinh nghiệm được chia sẻ bởi CISDOMA. Chuyến đi này đã cung cấp một góc nhìn rõ ràng hơn về vai trò tích cực của các tổ chức Phi chính phủ (NGO) tại Việt nam trong việc hỗ trợ bảo vệ quyền đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số cũng như đóng góp vào sự phát triển của luật đất đai và các chính sách đất đai. Với các thành viên trong đoàn đều là cán bộ cao cấp trong cơ quan lập pháp và Chính phủ Myanmar, đoàn đại biểu tin tưởng rằng, những kinh nghiệp thu được trong chuyến thăm quan ở Việt Nam sẽ là thông tin tham khảo rất có ý nghĩa trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, chính sách về quản trị đất đai tại Myanmar.