Untitled1Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2007, chuyên ngành Phát triển nông thôn và Khuyến nông. Ngoài ra, bà đã từng tham gia nhiều khóa tập huấn nâng cao năng lực do CIFPEN, Nhóm Hợp tác phát triển, Nhóm công tác về Biến đổi khí hậu, Ngân hàng Thế giới, Nhóm hợp tác thúc đẩy quản trị và cải cách hành chính công, Liên minh Đất đai, Liên minh Đất rừng, Oxfam và AAV tổ chức.

Bà đã có 07 năm làm việc trong môi trường Phi chính phủ với các vị trí như cán bộ dự án, nghiên cứu viên liên quan đến các lĩnh vực như Giới, Quyền, Dân chủ cơ sở, Sinh kế, Dịch vụ hành chính công, Đánh giá tổ chức, Lâm nghiệp, Đất đai, Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực, Y tế và Giáo dục. Bà có kinh nghiệm trong thiết kế và thực hiện các dự án sử dụng khung logic liên quan đến sinh kế, nâng cao nhận thức cho người dân, tăng cường năng lực các tổ chức cộng đồng, vận động chính sách dựa trên bằng chứng.

Trong nghiên cứu, bà có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế công cụ nghiên cứu định tính và thực hiện các hoạt động tham vấn, nghiên cứu tại cộng đồng. Có khả năng sử dụng thành thạo các công cụ PRA, hiểu và áp dụng hiệu quả phương pháp tiếp cận dựa trên quyền, phương pháp tiếp cận có sự tham gia, lồng ghép giới trong dự án phát triển. Trong hoạt động đào tạo, bà đã từng làm giảng viên và trợ giảng các khóa tập huấn “Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực có tính đến biến đổi khí hậu”, một số chuyên đề về kỹ thuật chăn nuôi lợn, chăn nuôi dê trong nông hộ.

Là người có trách nhiệm trong công việc, tâm huyết với hoạt động phát triển cộng đồng, bà tham gia công tác phát triển vì mong muốn được sống trong một xã hội tốt đẹp hơn.