Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn đánh giá mức độ hài lòng và quan điểm của phụ huynh dân tộc thiểu số về chất lượng và sự phù hợp của dịch vụ giáo dục mầm non và tiểu học sử dụng thẻ báo cáo công dân. Hoạt động này là một phần của dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam”, do Liên minh Châu Âu tài trợ, CISDOMA và tổ chức Aide et Action Việt Nam phối hợp thực hiện.

Vui lòng tham khảo mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau: Điều khoản tham chiếu

Hồ sơ tư vấn bao gồm:

  • CV
  • Đề xuất kỹ thuật kèm theo Ngân sách tư vấn
  • 1-2 sản phẩm/báo cáo tương tự (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)

Những ứng viên quan tâm vui lòng liên hệ ông Nguyễn Anh Tuấn qua tuan.na@cisdoma.org.vn, và Cc linh.dtp@cisdoma.org.vn. Vui lòng ghi rõ tiêu đề “CRC Consultant application”. Hồ sơ ứng tuyển cần được gửi trước ngày 24/07/2018.

Chỉ những ứng viên vào danh sách rút gọn được liên hệ.