Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí tư vấn cho hoạt động “Đánh giá năng lực và xác định hiện trạng vấn đề liên quan đến quyền đất đai của phụ nữ tại tỉnh Hòa Bình và tỉnh Lai Châu”. Hoạt động này nằm trong dự án “Tăng cường quyền tiếp cận với đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số Việt Nam thông qua việc nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý” được tài trợ bởi tổ chức INKOTA và được CISDOMA triển khai tại huyện Tam Đường, huyện Tân Uyên của tỉnh Lai Châu và huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình từ tháng 11/2019 đến tháng 10/2022.

Hoạt động này nhằm:

  • Xác định về hiện trạng các vấn đề liên quan đến quyền đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số tại các địa bàn dự án;
  • Xác định hiện trạng năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực của các cơ quan chức năng về trợ giúp pháp lý liên quan đến quyền tiếp cận đất đai cho phụ nữ trên địa bàn dự án.

Những thông tin từ hoạt động này sẽ được sử dụng làm cơ sở ban đầu cho mục đích giám sát đánh giá dự án và thiết kế các chương trình, tài liệu tập huấn, truyền thông nâng cao năng lực, nhận thức cho các bên liên quan và người hưởng lợi.

Vui lòng tham khảo mô tả công việc chi tiết cho vị trí tại file đính kèm sau: Điều khoản tham chiếu

Cá nhân có quan tâm gửi hồ sơ đăng ký bao gồm:

  1. Thư bày tỏ quan tâm
  2. CV cập nhật
  3. Khung đề xuất thực hiện hoạt động, trong đó có đề cương báo cáo và dự toán phí tư vấn và
  4. 01 ví dụ về công việc tương tự đã thực hiện trước

Hồ sơ dự tuyển được tiếp nhận qua thư điện tử (không nhận hồ sơ bản cứng) gửi về địa chỉ email: cisdoma@gmail.com. Hạn cuối nhận hồ sơ 5 p.m ngày 15 tháng 2 năm 2020.

CISDOMA sẽ liên hệ ứng viên đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.