Dự án 4 năm – “Thanh niên giải quyết định kiến ​​giới và thúc đẩy bình đẳng giới” – được thực hiện tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu và Oxfam. Mục tiêu của dự án là thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam bằng cách tăng cường sự tham gia của thanh niên trong việc giải quyết các định kiến ​​giới.

CISDOMA đang tìm kiếm các ứng viên thực hiện khóa đào tạo TOT cho giảng viên tại 5 trường đại học về giải quyết các định kiến ​​giới và thúc đẩy bình đẳng giới cho dự án.
Vui lòng xem TOR đính kèm để biết thêm chi tiết.

Ứng viên quan tâm gửi thư quan tâm và đề xuất với các thông tin sau:

  • Hồ sơ chi tiết nêu rõ kinh nghiệm tương tự trong lĩnh vực tương tự
  • Phác thảo cách tiếp cận phát triển sách hướng dẫn, phương pháp luận, khung nội dung và kế hoạch làm việc để thực hiện các nhiệm vụ
  • Báo giá chi tiết cho dịch vụ, nhân lực, ngày và chi phí

Vui lòng gửi đề xuất đến các địa chỉ email sau: Recruitment@cisdoma.org.vn
Hạn nộp hồ sơ 17:00, ngày 5 tháng 10 năm 2021.
Các) chuyên gia tư vấn trong danh sách ngắn sẽ được liên hệ để phỏng vấn. Vui lòng không liên hệ qua điện thoại sau khi gửi đề xuất.