Tuyển dụng

­

Tuyển Tư vấn cho khóa tập huấn Phương pháp giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm – thuộc dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn Phương pháp giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm (CCM). Khóa tập huấn này là một phần của dự án “Nâng cao chất lượng chăm [...]

February 15th, 2017|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn cho khóa tập huấn Phát hiện khuyết tật sớm– thuộc dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn Phát hiện khuyết tật sớm. Khóa tập huấn này là một phần của dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ [...]

February 15th, 2017|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn cho khóa tập huấn Giáo dục Hòa nhập – thuộc dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và khó khăn tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn Giáo dục Hòa nhập. Khóa tập huấn này là một phần của dự án “Nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục cho trẻ em [...]

February 15th, 2017|Tuyển dụng|

Tuyển Tư vấn Tập huấn tăng cường kiến thức và kỹ năng “Tổ chức, điều hành và lập kế hoạch hoạt động”

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Tư vấn cho khóa Tập huấn tăng cường kiến thức và kỹ năng "Tổ chức, điều hành và lập kế hoạch hoạt động". Khóa tập huấn này là một phần của dự [...]

October 2nd, 2016|Tuyển dụng|

Tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng (Đăng tuyển lần 2)

Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đang có nhu cầu tuyển dụng cán bộ Kế toán trưởng. Thông tin cụ thể như sau: I. THÔNG TIN CHUNG Vị trí : Kế toán trưởng (tuyển lần 2) Địa điểm làm việc : Hà Nội Thời gian bắt [...]

January 14th, 2016|Tuyển dụng|