Từ tháng 12/2015 đến tháng 02/2016, CISDOMA tiến hành hoạt động tư vấn cho Quỹ Australia vì Nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương (AFAP) tại Việt Nam về  nâng cao năng lực kinh tế cho hướng dẫn viên tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Gói tư vấn bao gồm: (1) Chuẩn bị sổ tay hướng dẫn cho hướng dẫn viên địa phương trong việc chuyển giao kiến thực kinh tế về phân tích và lựa chọn giải pháp sinh kế phát triển kinh tế hộ; (2) Tập huấn cho hướng dẫn viên địa phương về phương pháp, kĩ năng và công cụ truyền tải kiến thức kinh tế đến cộng đồng.