Hiệp hội Nông dân Naturland e.V. là một trong những tổ chức hàng đầu thế giới trong việc thúc đẩy nông nghiệp hữu cơ và được công nhận là một tổ chức phi lợi nhuận. Các tiêu chuẩn Naturland bao gồm các khu vực không được điều chỉnh bởi quy định hữu cơ của EU, chẳng hạn như các tiêu chuẩn xã hội.

Dự án Hợp tác giữa Naturland e.V. và Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (VOAA) diễn ra từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 31/10/2023. Mục tiêu chung của dự án là tăng diện tích canh tác, tăng chất lượng sản phẩm hữu cơ tại Việt Nam, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước đối với các sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận hữu cơ.

Trong khuôn khổ dự án này, CISDOMA đã phối hợp với Naturland và VOAA thực hiện cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu thông tin về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam thông qua đo lường sự hiểu biết chung về sản phẩm hữu cơ; Xác định nhu cầu và sự quan tâm của các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm hữu cơ.. Những thông tin thu thập được từ cuộc khảo sát sẽ giúp Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (VOAA) xây dựng chiến lược nhằm đạt được mục tiêu của dự án.

Thời gian: Tháng 4 – tháng 7 năm 2022