Trong tháng 1/2021, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn thôn và miền núi CISDOMA đã cùng với 5 trường đại học tổ chức các cuộc họp hàng quý đánh giá sơ kết tình hình triển khai hoạt động năm nhất của dự án “Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam”.

Tham gia tại các cuộc họp có ông Đào Ngọc Ninh – viện phó CISDOMA, cán bộ chương trình tại Viện và các thành viên nòng cốt tại các trường đại học.

Ông Đào Ngọc Ninh cùng nhóm thực hiện dự án tại Đại học Đà Nẵng tại buổi họp

Cùng nhìn lại hoạt động năm thứ nhất của dự án, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid phức tạp gây ảnh hưởng đến tiến độ, nhóm đã hoàn thành các hoạt động cơ bản trong năm thứ nhất dự án.

Cụ thể, nhóm đã xây dựng thành công mạng lưới các đối tác, các thành viên bao gồm các trường đại học, các chuyên gia thực hiện nghiên cứu, khảo sát về bình đẳng giới. Dự án đã tổ chức thành công 5 sự kiện thúc đẩy bình đẳng giới, thu hút đông đảo sự tham gia của sinh viên và giảng viên các trường đại học, bao gồm các trường không trực tiếp tham gia dự án. Kết quả khảo sát đầu kỳ dự án về định kiến giới phổ biến của người trẻ trong môi trường doanh nghiệp, các trường đại học đã được trình bày rộng rãi thông qua các sự kiện. Nhóm cũng đã thực hiện thành công các buổi tập huấn kiến thức cơ bản về bình đẳng giới cho nhiều cán bộ nòng cốt tại 5 trường đại học.

Bên cạnh đánh giá cao sự nỗ lực thực hiện các hoạt động trong năm vừa qua, nhóm thực hiện dự án tại 5 trường đồng lòng sẽ quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu trong năm 2 dự án như sau

  • 02/2021 – 03/2021: phát triển sách hướng dẫn giảng dạy lồng ghép nhạy cảm giới
  • 06/2021: tổ chức tập huấn sử dụng sách hướng dẫn cho giảng viên nòng cốt
  • Đưa chương trình giảng dạy lồng ghép nhạy cảm giới vào các trường đại học khi bắt đầu năm học mới.

Tin: CISDOMA

Ảnh: CESO