Hoạt động “Tập huấn xây dựng đề xuất dự án” nằm trong khuôn khổ các hoạt động thuộc dự án “Thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam”. Để chuẩn bị cho hoạt động tài trợ cho “Sáng kiến thanh niên” tại năm trường Đại học đối tác thuộc ba tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng gồm: Đại học Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia – thành phố Hồ Chí Minh, CISDOMA và OXFAM đã tiến hành tổ chức các buổi tập huấn nâng cao năng lực cho sinh viên. Tham gia vào khóa tập huấn gồm có 212 sinh viên và giảng viên thuộc năm trường trong thời gian từ tháng 11/2021 tới tháng 1/2022. Nội dung buổi tập huấn tập trung cung cấp cho sinh viên các kiến thức về xây dựng đề xuất dự án và gây quỹ. 

Tập huấn tại Đại học Đà Nẵng

Tham gia đánh giá chất lượng các buổi tập huấn gồm có 125 sinh viên trong đó có 84.8% là sinh viên nữ và 15.2% là sinh viên nam. 

Về chất lượng bài giảng, các tài liệu và các kiến thức thu được trong thời gian tập huấn. 60% sinh viên cho rằng hầu hết thắc mắc của họ đều được giải đáp và đáp ứng được mong muốn của họ. 20% sinh viên còn lại thì cho rằng những giải đáp trong buổi tập huấn của ông Ninh đã giải quyết được toàn bộ những vướng mắc của họ.  

Tập huấn tại Đại học Đà Nẵng

51% sinh viên tham gia tập huấn cho rằng trước đó họ đã có kiến thức cơ bản về “Chu trình quản lý dự án & Xây dựng đề xuất dự án”, nhưng qua tập huấn họ cho rằng mình đã có thêm nhiều kiến thức cụ thể và rộng hơn. 100% sinh viên đều cho rằng họ sẽ áp dụng được những kiến thức này trong tương lai nói chung và trong hoạt động tài trợ “Sáng kiến thanh niên” nói riêng. 

Tập huấn của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia – thành phố Hồ Chí Minh

Đồng thời,  các bạn sinh viên cũng đánh giá cao về kiến thức chuyên môn của người hướng dẫn. 61.60% dã đánh giá với mức độ tối đa 5/5. Các phương pháp giảng dạy được sử dụng cùng thái độ của người tập huấn cũng được 70.4% sinh viên đánh giá 5/5.