Trong khuôn khổ gói tư vấn “Kiểm tra đánh giá các doanh nghiệp/nhà hàng trong việc thực hiện các thực hành tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP và xử lý sau thu hoạch” thuộc dự án thúc đẩy thương mại “Cải thiện điều kiện vệ sinh và Kiểm dịch thực vật tại khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, trong 2 ngày 21 và 22/03/2017, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đã phối hợp với Bộ Y tế Lào tổ chức hội thảo tập huấn cho các cán bộ về công tác thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở chế biến thức ăn tại thủ đô Viêng-chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Hội thảo tập huấn có sự tham gia của 35 cán bộ là thanh tra an toàn thực phẩm từ Cục Thực phẩm và Dược phẩm-Bộ Y tế Lào và Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm tại các địa phương.

Tham gia đợt tập huấn, các học viên đã được trang bị những kiến thức, kỹ năng về Tiêu chuẩn Thực hành Sản xuất tốt (GMP), Thực hành Vệ sinh tốt (GHP) trong thanh tra an toàn thực phẩm, quy trình vận hành tiêu chuẩn vệ sinh (SSOPs), cách sử dụng bộ thử nhanh để phát hiện các chất cấm trong thức ăn và quy trình thu hồi thực phẩm.

Sau tập huấn, nhóm cán bộ thanh tra sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà hàng, khách sạn và cơ sở chế biến thức ăn tại các địa phương.