Trong 3 ngày 12,13,14/04/2017, tại thành phố Hòa Bình, Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế-Xã hội Nông thôn và Miền núi (CISDOMA) đã tổ chức khóa tập huấn quyền phụ nữ trong tiếp cận đất đai. Đây là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường quyền đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua hỗ trợ pháp lý” do Chương trình Quản trị Đất đai Mekong (MRLG) tài trợ.

Khóa tập huấn có sự tham gia của 21 thành viên nhóm nòng cốt của dự án, từ Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình và Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ hai huyện Đà Bắc và Kim Bôi, địa bàn triển khai dự án.

Trong thời gian tập huấn, với phương pháp lấy người học làm trung tâm, tập trung đi vào thảo luận nhóm các tình huống trong thực tế, học viên đã tích cực trao đổi và chia sẻ những kiến thức về quyền phụ nữ trong tiếp cận đất đai thể hiện qua các văn bản pháp lý, cũng như được hướng dẫn một số phương pháp tập huấn cho đối tượng người lớn.

Sau khi tập huấn, hầu hết các thành viên nhóm nòng cốt cho biết sẽ vận dụng được những kiến thức đã học được cho hoạt động của dự án cũng như công tác quản lý đất đai, thúc đẩy quyền phụ nữ. Trong thời gian sắp tới, nhóm sẽ tiến hành các đợt trợ giúp pháp lý kết hợp tuyên truyền quyền phụ nữ trong tiếp cận đất đai tại các địa phương. Chị Nguyễn Thị Minh Anh, cán bộ Hội Phụ nữ huyện Kim Bôi, thành viên lớp tập huấn chia sẻ:

“Bản thân tôi thấy rằng khóa tập huấn rất bổ ích. Các chuyên đề tập huấn ngắn gọn, dễ hiểu, phương pháp giảng viên truyền đạt khoa học, có sự kết nối các nội dung giúp cho học viên dễ nhớ, chủ động trong quá trình học tập, tiếp thu. Sau khóa tập huấn này, bản thân tôi sẽ áp dụng vào công việc tập huấn, truyền thông các nhiệm vụ chuyên môn của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực quyền tiếp cận đất đai của phụ nữ.”