Trong khoảng thời gian từ 19/03/2022 cho đến 20/04/2022, ông Đào Ngọc Ninh – Phó viện trưởng Viện tư vấn Phát triển xã hội Nông thôn và Miền núi – CISDOMA và bà Phan Thị Hạnh – cán bộ tài chính dự án “Thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam” đã tiến hành 05 buổi tập huấn dành cho các nhóm sinh viên được lựa chọn trong hoạt động tài trợ cho các “Sáng kiến thanh niên”. 

“Sáng kiến thanh niên” là hoạt động chính nằm trong khuôn khổ dự án “Thanh niên tham gia giải quyết định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam”. Với mong muốn thông qua những sáng kiến của các bạn thanh niên, sinh viên có thể tác động thay đổi nhận thức và tiến đến thay đổi hành động của xã hội về vấn đề giảm  thiểu định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam, CISDOMA cùng các nhóm thực hiện dự án thuộc năm trường đại học đối tác đã tiến hành phát động vòng 01 tài trợ cho các sáng kiến của các bạn sinh viên. Sau thời gian phát động, hoạt động thu hút sự chú ý của 170 sinh viên tham dự, 10 bản sáng kiến đã được lựa chọn để nhận được số tiên tài trợ lên tới 46 triệu động/sáng kiến để thực hiện sáng kiến của họ.  

Nhằm hỗ trợ hướng dẫn cho các nhóm sinh viên được lựa chọn về những hoạt động, lưu ý các bạn sinh viên cần thực hiện trong quá trình tiến hành triển khai dự án và cả những điều cần lưu ý về quá trình triển khai sử dụng ngân sách/tài chính, ông Đào Ngọc Ninh và bà Phan Thị Hạnh đã triển khai 05 buổi tập huấn với những kiến thức cụ thể tại 05 trường đại học gồm: Đại học Đà Nẵng, Đại học Khoa học Xã hội – Nhân văn TPHCM, Đại học Hà Nội, Học viện Phụ nữ Việt Nam và Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Buổi tập huấn tại năm trường có sự tham gia của 54 sinh viên của các nhóm và các thầy cô giảng viên đỡ đầu cho các nhóm tại các trường.