Hội thảo

­

Hội thảo “Lồng ghép Giới trong Vận động chính sách và vai trò của người lãnh đạo”

Viết tin: NGUYỄN THỊ THANH NHÃ Với sự hỗ trợ của Chương trình Hỗ trợ Liên minh Vận động chính sách do Bộ Phát triển Vương quốc Anh (DFID) tài trợ, trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ các Liên minh Lồng ghép giới trong Vận động chính sách”, ngày 13/8/2015 tại Hà Nội, Viện [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

Hội thảo “ Đảm bảo quyền có tên vợ và chồng trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất”

Người viết: Nguyễn Thị Thanh Nhã Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ Liên minh VĐCS do Oxfam quản lý, DFID tài trợ, ngày 17/10/2014 tại Hà Nội, Viện Tư vấn PT KT XH nông thôn và miền núi (CISDOMA) đã phối hợp với Liên minh đất đai (LANDA) tổ chức hội thảo “Đảm bảo [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

Hội thảo “ Công khai và minh bạch thông tin trong Quản lý và Sử dụng đất”

Ngày 3/7/2013 tại Hà Nội, với sự hỗ trợ tài chính của AAV, nhóm GPAR (đại diện là CISDOMA và CSDP) đã tổ chức hội thảo “Công khai và minh bạch thông tin trong Quản lý và Sử dụng đất” Tham dự hội thảo có 50 đại biểu, bao gồm các đại diện đến từ 20 tổ [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

VACI 2013 – Phổ biến Pháp lệnh Dân chủ Cơ sở tại xã Yên Thành

Dự án “Nhân điểm mô hình cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương” do Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông thôn và miền núi (CISDOMA) phối hợp với UBND xã Yên Thành thực hiện với sự hỗ trợ của Chương trình [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

CDG và CISDOMA tổ chức Hội thảo “Hoạt động của các NGO ở vùng miền núi phía Bắc – Thành công và bài học kinh nghiệm”

Trong những năm gần đây, bên cạnh các chương trình hỗ trợ giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội miền núi của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (PCP) Việt Nam, trong đó có Nhóm hợp tác phát triển (CDG), cũng có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng các dân tộc thiểu số [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

CISDOMA tham dự Hội nghị quốc gia về sức khỏe Tình dục

Trong 02 ngày 10-11/8/2012, tại Khách sạn Crowne Plaza, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quốc gia về sức khỏe Tình dục năm 2012 do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe, Dân số (CCIHP) phối hợp tổ chức. Tham dự hội nghị có đại biểu [...]

December 18th, 2015|Góc thông tin|

Hội thảo “Pháp lệnh dân chủ cơ sở với đời sống người dân”

Trong khuôn khổ dự án “ Mô hình lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong việc lập kế hoạch xây dựng các công trình phúc lợi địa phương” do Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tài trợ, ngày 17/2/2012 tại hội trường xã Tân Bắc, CISDOMA đã phối hợp với [...]

December 17th, 2015|Góc thông tin|

CISDOMA tổ chức hội thảo “ Lựa chọn cộng đồng mục tiêu”

Sau gần 6 tháng triển khai dự án, mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực của cộng đồng tham gia vào quá trình lập kế hoạch và chi tiêu ngân sách các công trình phúc lợi ở địa phương của dự án do WB tài trợ thuộc chương trình VACI2011 được tổ chức [...]

December 17th, 2015|Góc thông tin|