Quỹ từ thiện Bloomberg Philanthropies (BP) có kế hoạch mở rộng các hoạt động hỗ trợ chăm sóc trẻ và kỹ năng sinh tồn để giải quyết vấn đề đuối nước cho trẻ em tại Việt Nam.

CISDOMA hợp tác với Viện Synergos thực hiện “Nghiên cứu ban đầu để xây dựng chương trình phòng tránh đuối nước”.

 Thời gian:

Tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018

 Mục đích:

Nghiên cứu này nhằm mục đích phát triển chiến lược bền vững cho chương trình phòng tránh đuối nước do Bloomberg tài trợ tại Việt Nam.

 Dịch vụ của CISDOMA:

  • Nghiên cứu và cung cấp bài học thực tiễn từ chương trình xã hội, chương trình chăm sóc trẻ em cộng đồng và bơi sinh tồn tại Việt Nam
  • Làm việc cùng nhóm để phát triển giả thiết dùng cho kiểm định và thử nghiệm để duy trì chương trình chống đuối nước
  • Làm việc cùng nhóm chuyên gia quốc tế để phát triển câu hỏi nghiên cứu và phỏng vấn rõ ràng và khung phân tích để tổng hợp thông tin và hướng tới một kết quả rõ ràng
  • Rà soát các bên liên quan, xác định những tổ chức chính liên quan tới phòng tránh đuối nước, chương trình chăm sóc trẻ em cộng đồng và kỹ năng bơi sinh tồn